Roskilde Kommune: SKI-aftalen det bedste valg

Roskilde Kommune havde brug for at købe digitale læringsplatforme til byens skoler. Kommunen brugte SKI’s rammeaftale 02.19 - delaftale 2: Kommuner.

På delaftalen kan man købe et bredt sortiment af fagsystemer til undervisningssektoren. Roskilde valgte UVdata A/S’ læringsplatform, MinUddannelse, hvor mål, elevplaner, årsplaner, ugeplaner, opgavestyring og forløbsafvikling hænger sammen. Platformen rummer desuden et ledelsescockpit, hvori skolens ledelse og kommunen kan få et overblik over brugen af værktøjet, antallet af uddannelsesparate elever mv.

Konsulent John V. Christiansen fra
Roskilde Kommune 

Overvejer altid forbruget af ressourcer

Konsulent i Roskilde Kommune med ansvar for skolernes pædagogiske læringscentre, John V. Christiansen, fortæller, at kommunen altid overvejer, hvilke ressourcer der skal bruges på en udbudsproces. 

”Vi sammenholder vores behov og udbudspligten med de ressourcer, vi har til rådighed, og så ser vi på, hvilken udbudsform der samlet set er mest optimal, herunder om vi kan bruge SKI’s aftaler. I dette tilfælde var SKI-aftalen det bedste valg,” siger John V. Christiansen.​

​I dette tilfælde v​ar SKI-aftalen det​ bedste valg​


​Skulle være klar til skolestart

“Med SKI opnåede vi en hurtig udbudsproces, der levede op til vores ønsker og behov,” siger John V. Christiansen og fortsætter:

 ”Det var vigtigt, da skolerne gerne ville bruge de nye systemer i forbindelse med skolestart. Ved at anvende SKI-aftalen blev det både nemt og hurtigt for os at løfte udbudspligten.” 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kort om aftalen

02.19 ASP/Cloud, der løber fra 2014-18, er en frivillig aftale, der kan bruges af alle SKI’s kunder. På aftalen kan man købe veldefinerede services, der dækker en række behov inden for ASP- og cloud-ydelser. Aftalen indeholder alt fra små services til udsendelse af nyhedsbreve over omsorgsløsninger og jobcenterløsninger til de meget tunge økonomi- og lønsystemer. Det er kendetegnende for disse services, at de udvikles, drives og ejes af den leverandør, der tilbyder dem. 

Fem delaftaler

Aftalen er opdelt i fem delaftaler:
  • Delaftale 1: Statslige ASP- og Cloud-services
  • Delaftale 2: Kommunale ASP- og Cloud-services
  • Delaftale 3: Regionale ASP- og Cloud-services
  • Delaftale 4: Undervisning ASP- og Cloud-services
  • Delaftale 5: Forsyning ASP- og Cloud-services

Kontakt SKI

Tinna Krogh-Andersen
Chefkonsulent, Kundeansvarlig
T . 51 1​7 42 25