Favrskov Kommune: SKI-udbud sparede tid og ressourcer

Da den første SKI 02.19 rammeaftale blev lanceret i 2010, besluttede Favrskov Kommune sig til at benytte den ved ny- eller genanskaffelser af væsentlige it-systemer.

Mere end en halv snes aftaler blev indgået, bl.a. med KMD, efter en forudgående direkte tildelingsproces. I 2014, da den nye 02.19-aftale blev lanceret, valgte kommunen at gentage fremgangsmåden - i takt med at de oprindelige aftaler udløb. Også i anden omgang valgte Favrskov den direkte tildelingsform.

 

Contract Manager Søren Gormsen
fra Favrskov Kommune​


Væsentligt forenklet udbudsproces

Favrskov Kommune har høstet en række fordele ved at benytte 02.19 i forhold til at gennemføre egne EU-udbud, påpeger Contract Manager i kommunen, Søren Gormsen. 

”Udbudsprocessen er væsentligt forenklet – både mht. tid og ressourcer. Med vore egne behovsopgørelser har det været relativt enkelt at gennemføre en direkte tildeling,” siger han.

Målrettede aftalesæt

Søren Gormsen peger på, at SKI’s aftaleparadigme omhandler præcis de forhold, det er relevante for kommuner og leverandører at fokusere på. 

”Vi har derfor ikke selv skullet ’opfinde’ et aftalesæt, der matcher disse særlige behov. Her vil jeg især fremhæve reguleringen af forhold vedrørende den fælles kommunale rammearkitektur og relationen til KOMBIT’s fælleskommunale støtte- og forudsætningssystemer,” siger Søren Gormsen.

Endelig har konkurrenceudsættelsen af ASP/C​loud services ved rammeudbuddet betydet, at der har kunnet opnås fordelagtige priser ved direkte tildelinger​


Fordelagtige priser

”Endelig, og nok så væsentligt, har konkurrenceudsættelsen af ASP/Cloud services ved rammeudbuddet betydet, at der har kunnet opnås fordelagtige priser ved direkte tildelinger,” fastlår Søren Gormsen.​ ​​​​​​​​

Kort om aftalen

02.19 ASP/Cloud, der løber fra 2014-18, er en frivillig aftale, der kan bruges af alle SKI’s kunder. På afta¬len kan man købe veldefinerede services, der dækker en række behov inden for ASP- og Cloud-ydelser. Aftalen indeholder alt fra små services til udsendelse af nyhedsbreve over omsorgsløs¬ninger og jobcenterløsninger til de meget tunge økonomi- og lønsystemer. Det er kendetegnende for disse services, at de udvikles, drives og ejes af den leverandør, der tilbyder dem. 

Fem delaftaler

Aftalen er opdelt i fem delaftaler:

  • Delaftale 1: Statslige ASP- og Cloud-services
  • Delaftale 2: Kommunale ASP- og Cloud-services
  • Delaftale 3: Regionale ASP- og Cloud-services
  • Delaftale 4: Undervisning ASP- og Cloud-services
  • Delaftale 5: Forsyning ASP- og Cloud-services

Kontakt SKI

Tinna Krogh-Andersen
Chefkonsulent, Kundeansvarlig
T . 51 1​7 42 25