Fokus på dette webinar dialog og drøftelse af jeres erfaringer med køb af vikarydelser. Der ud over får du en kort gennemgang af opbygningen af den eksisterende SKI-aftale på vikarydelser.

På webinaret vil vi også kort komme ind på nogle af de overvejelser, som SKI har i forbindelse med genudbud af vikarydelser ift. fremadrettet bedst muligt at sikre en robust aftale, som i videst muligt omfang tager højde for markedsudviklingen på vikarområdet.

Vi ser frem til en åben virtuel dialog om vikarområdet og den læring og de erfaringer, som vi i fællesskab står på toppen af ift. kommende aftaler på området.