Er du usikker på, hvordan du køber managementkonsulenter på SKI’s aftaler 17.11 Managementsupport og 17.13 Managementkonsulentydelser?

Så vær med, når vi afholder webinar om aftalerne. du får en gennemgang af aftalerne og mulighed for at stile de spørgsmål, du har.