Med udganspunkt i de forhold der gør sig gældende for specielt forsyningssektoren og øvrige sektorer, der ikke er kommuner, stat eller region, får du på dette webinar et hurtigt overblik over dine muligheder med de tre aftaler computere, standardsoftware og kommunikationsprodukter og -løsninger.

Vi kommer bl.a. ind på:

  • Aftalernes sortimentet
  • Praktisk brug af aftalerne.

Læs mere om aftale 02.02 Computere her, 02.06 Standardsoftware her og 50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger her.

Der bliver tid til at stille spørgsmål undervejs via chat.