Du får tips til, hvordan du nemmere bruger SKI-kataloget, nyheder fra SKI og mulighed for videndeling med andre, der sidder med de samme opgaver som dig, når vi afholder temadag om e-handel. 

På dagen kigger vi nærmere på, hvordan du får mest ud af SKI-kataloget - både som ny og som øvet bruger, og vi kommer godt omkring de problemstillinger, der fylder i din hverdag med SKI-kataloget. Du bliver også introduceret til kommende tiltag på ski.dk og SKI's forberedelser til den nye e-handelslov. 

Desuden kan du glæde dig til en god dialog med de øvrige brugere og SKI om fremtidens e-kataloger - hvad ønsker du dig?

Der er lagt op til en dag, hvor du både får ny viden med hjem, men hvor vi også videndeler og lærer af hinanden.

Se hele programmet her.

 

Hvem kan deltage? 

Mødet er relevant for dig, der bruger SKI's e-kataloger i det daglige, skal i gang med det eller har ansvaret for e-handel i din organisation. 


Det er gratis at deltage.