Oplever du, at det er svært at komme i gang med at udføre kontrol med arbejdsklausuler? Så er der inspiration at hente, når vi i samarbejde med Kontrolenheden i Vejdirektoratet afholder temadage om arbejdsklausuler.

På temadagene kan du få gode råd og vink til at komme i gang med at føre tilsyn med arbejdsklausuler fra nogle af dem, der allerede har gjort sig erfaringer på området.

Se hele programmet for temadagene her.


Hvem kan deltage
Mødet er for indkøbschefer, indkøbsbeslutningstagere samt kontraktjurister i offentlige og halvoffentlige indkøbsorganisationer, der har ansvar for og/eller har berøring med tilsyn med arbejdsklausuler som en del af det daglige arbejde.