SKI har, ud fra de tidligere drøftelser af designet af 02.14 It-konsulenter (DIS), arbejdet videre på konkretisering af aftalen.

Vi er også startet op på den digitale systemunderstøttelse af aftalen og er nu klar til at give jer et indblik i, hvordan den digitale understøttelse af kunderejsen forventes at komme til at se ud.

Vi inviterer derfor til statusmøde for 02.14 It-konsulenter (DIS). På mødet giver vi en generel status på projektet og en live demonstration af kunderejsen i SKI’s systemværktøj.

Fokus for demonstrationen er systemunderstøttelsen af opgavebeskrivelse og kravspecifikation.

Derudover vil vi gerne bruge mødet til at indsamle inputs til niveauet for den digitale systemunderstøttelse, samt høre jeres ønsker til muligheder og frihedsgrader i det dynamiske indkøbssystem.