Hvordan bidrager vores fødevareforbrug til klimaforandringerne, og hvad kan vi gøre for at sænke aftrykket fra det, vi spiser? Hvordan rimer klimavenlig mad med god ernæring for forskellige målgrupper? Hvordan kan vi bekæmpe madspild i hverdagen?  

Der er mange komplekse spørgsmål, køkkenprofessionelle skal navigere i. På dette kursus tager vi fat i to temaer; klimaaftryk og madspild fra et praktisk køkkenperspektiv.


Målet for kurset  

Målet med dagen er, at du går fra kurset med en plan for de næste, gode og virkningsfulde tiltag, som passer i lige netop dit køkken - uanset størrelse og type af køkken. 

Når dagen er omme, har du lært: 

  • Hvilke parametre, der udgør fødevarers klima- og miljøbelastning
  • At planlægge og tilrettelægge madproduktionen med udgangspunkt i viden om klima og bæredygtighed
  • At tage mere klimabevidste valg ved indkøb af fødevarer 
  • At implementere madspildsreducerende tiltag i den daglige køkkentilberedning.


Undervisningen er tilrettelagt med skiftevis faglige oplæg, gruppearbejde, øvelser og fælles diskussioner.

Se programmet

Læs om underviseren.


Hvem kan deltage

Undervisningen er relevant for alle medarbejdere beskæftiget i madproduktionen, men kun personale fra enheder, der er tilsluttet SKI-aftalen 50.90 Fødevarer samt 09.01 Fødevarer, kan deltage.

Begrænset antal pladser 

Hvert kursus har 50 pladser, der fordeles efter først til mølle-princippet.