Er du med til at købe it-konsulenter i din organisation? Eller er du leverandør på det nye dynamiske indkøbssystem 02.14 It-konsulenter? Og vil du blive klogere på, hvordan du kommer godt i gang med at bruge systemet?

Så kom med, når SKI giver en grundig introduktion til den nye 02-14 It-konsulenter (DIS), der dækker de samme 14 ydelsesområder som rammeaftalerne 02.15 It-rådgivning og 02.17 It-konsulenter.

Temadagen er for både kunder og leverandører, da begge perspektiver kan bidrage til en forståelse af, hvordan man laver bedre indkøb i systemet og afgiver bedre tilbud. På dagen får du en gennemgang af de tre trin i systemet:

  • Hvordan du som kunde opretter et indkøb
  • Hvordan du som leverandør afgiver et tilbud
  • Hvordan du som kunde evaluerer og tildeler.

Der vil også være rig mulighed for at netværke og stille spørgsmål til SKI.

Den sidste del af dagen (kl. 14-15) vil være særligt for de offentlige kunder, der kan få hjælp til konkrete indkøb.

Er du interesseret i en kortere introduktion til 02.14 It-konsulenter (DIS), afholder SKI også et webinar for kunder og et for leverandører, som du kan læse mere om her: