Dette webinar zoomer ind på, hvilke grønne krav og håndtag man som indkøber og udbudskonsulent kan skrue på, hvad angår last mile levering.

Der bliver særligt fokuseret på de anbefalinger, som Forum for Bæredygtige Indkøb – med bidrag fra blandt andet SKI –  publicerede i januar.

Du kan derfor glæde dig til at høre om sammenspillet mellem miljøkrav for drivmidler, bestillings- og leveringsadfærd og samordnet varetransport i en indkøbs- og udbudskontekst.