Få et indblik i arbejdet med at etablere og sikre en proaktiv opfølgning på arbejdsklausuler på SKI’s aftaler med fokus på vare- og tjenesteydelseskontrakter. 

Du får bl.a. indsigt i den proces for opfølgning på arbejdsklausuler, som SKI er i gang med at opbygge, herunder samspil med interessenter (bl.a. den statslige kontrolenhed). Vi kommer også omkring det praktiske opfølgningsarbejde og de bagvedliggende mekanismer og risikoafvejning ifbm. opfølgningsindsatsen.