Der er stor opmærksomhed på at minimere og effektivisere anvendelsen af eksterne konsulenter, så på dette webinar sætter vi fokus på at dele viden og erfaringer om, hvordan man bedst muligt sikrer sig en effektiv og målrettet brug af ekstern bistand til udviklingsopgaver.

På webinaret får du en kort gennemgang af de forskellige muligheder for aftaledækning ved køb af ekstern bistand på dels SKI’s managementkonsulentaftaler (17.11 og 17.13) og dels SKI’s it-konsulentaftaler (02.15 og 02.17).

Derudover vil der være rig lejlighed til dialog og videndeling om, hvordan man som offentlig institution får det bedst mulige grundlag for en målrettet og effektiv anvendelse af ekstern bistand bl.a. via præcise opgavebeskrivelser, målrettet leverandør-, kontrakt- og opgavestyring.

På webinaret vil der ligeledes være mulighed for at dele viden og erfaringer vedr. retningslinjer for køb og anvendelse af eksterne konsulenter, som mange institutioner har implementeret.