På dette infomøde får du som slutkunde en gennemgang af hvordan du kan benytte de grønne krav og kommende evalueringsparametre i systemet på 02.22 it-drift.
Endvidere gennemgås hvorledes man på en standardiseret og nemt tilgængelig måde kan stille relevante grønne krav til jeres leverandører i forbindelse med konkrete indkøb.

Vi vil give indsigt i baggrunden for hvorfor disse grønne krav er blevet lagt i systemet samt hvad alternativet ville være.
Du vil også få indblik i dine muligheder for at tilvælge basiskrav samt krav opdelt i tre niveauer (grøn, gul og rød), og vi gennemgår udvalgte grønne krav inden for datacenterdrift.

Sidst men ikke mindst, vil vi dele vores forventninger til fremtiden, og hvordan vi ser dette område udvikle sig.