Infomøde om henvendelser fra leverandører vedrørende ekstraordinære prisreguleringer

SKI har siden foråret 2022 modtaget henvendelser fra mange leverandører om muligheden for ekstraordinære prisreguleringer. I langt de fleste tilfælde har vi afvist ekstraordinære prisreguleringer, men der har også været enkelte tilfælde, hvor anmodningerne er imødekommet.

På dette webinar vil SKI’s økonomidirektør, Jonas Klinting, dele SKI’s erfaringer, herunder hvordan SKI behandler leverandøranmodningerne, og hvad der ligger til grund for SKI’s vurderinger af, om ønsket om en ekstraordinær prisregulering skal helt eller delvist imødekommes.