Aftale 50.03 Server og storage er en del af det fællesoffentlige indkøbsprogram og Statens Indkøbsprogram. Aftalen omhandler primært indkøb af hardware, herunder servere og storage, samt tilhørende tilbehør, software/licenser, support- og serviceaftaler samt timebaserede ydelser. 

På dette webinar får du grundlæggende information om aftalen. Vi kommer bl.a. rundt om følgende punkter: 

  • Aftalens sortiment 
  • Praktisk brug af aftalen 
  • Kontraktuelle opmærksomhedspunkter.

Du kan læse mere om aftalen her.

Bemærk: Ny dato i forhold til den, der tidligere er meldt ud.