På webinaret får du grundlæggende information om aftale 02.22 It-drift. Vi kommer bl.a. rundt om følgende punkter:

  • Hvorfor et dynamisk indkøbssystem og ikke en rammeaftale?

  • Leveringskontraktens opbygning

  • Sortiment på aftalen

  • Hvordan køber du ind på aftalen?

  • Systemunderstøttelse

  • Hvilken hjælp du kan få til at bruge aftalen.