På webinaret får du  grundlæggende information om aftale 02.22 It-drift. Vi kommer bl.a. rundt om følgende punkter:

  • Hvorfor et dynamisk indkøbssystem og ikke en rammeaftale?
  • Leveringskontraktens opbygning
  • Sortiment på aftalen
  • Hvordan du køber ind på aftalen
  • Systemunderstøttelse
  • Hvilken hjælp, du kan få til at bruge aftalen.

Læs mere om aftalen på It-drift.