Vi sætter fokus på de juridiske og aftalemæssige rammer for selvejende institutioners indkøb, så du bliver klogere på, hvad du kan og skal gøre i forbindelse med dit indkøb. Der vil desuden blive tid til videndeling og erfaringsudveksling.