Som indkøber, økonomiansvarlig eller it-ansvarlig på en selvejende uddannelsesinstitution oplever du sikkert et øget fokus på effektiv anvendelse af institutionens midler via bl.a. indkøbseffektiviseringer, krav om at realisere besparelser på indkøbsområdet, aftaledækning af institutionens indkøb så udbudslovens regler efterleves mv.

Men hvad er et effektivt indkøb? Hvor og hvordan kan der være besparelser at hente? Og hvor finder man hjælp og sparring, information om muligheder for aftaledækning mv.?

På webinaret får du gode råd til dit indkøb og en kort og overskuelig introduktion til det grundlæggende regelsæt på indkøbsområdet, ligesom du bliver introduceret til rammeaftalerne i Statens Indkøbsprogram og SKI, og hvordan du kan bruge dem i dit daglige arbejde på institutionen.