På webinaret tages udgangspunkt i de krav, som stilles i udbudsmaterialet på forbrugsartiklerne og vi kommer ind på, hvordan kravene spiller ind på indkøb i aftalerne.  

Webinaret om bæredygtigt indkøb af forbrugsartikler vil både berøre de muligheder, den nuværende aftale understøtter i dag, perspektiverne i de kommende genudbud af SKI´s forbrugsartikelaftale og inspiration til, hvor man kan finde oplysninger om en mere klimavenlig adfærd.   

I de kommende måneder følger en webinarrække af ”Små grønne skridt”, hvor vi zoomer ind på bæredygtigheden på en række af SKI´s øvrige aftaleområder.