Bæredygtigt indkøb af fødevarer fylder meget i snakken om grøn omstilling af det offentliges indkøb. Derfor afholder SKI et webinar om, hvordan vi arbejder med at gøre det nemmere at købe bæredygtigt ind på SKI´s fødevareaftaler.

”Indkøb og understøttelse af mere klimavenlige og bæredygtige måltider i de offentlige køkkener er en væsentlig parameter for, at det offentliges indkøbs klimaaftryk reduceres som led i målsætningerne frem mod 2030. Fødevarer - i hele deres livscyklusperspektiv - udgør en væsentlig faktor for både den nationale og den globale klima- og miljøpåvirkning, hvorfor området rummer et stort potentiale,” siger chef for CSR og bæredygtighed i SKI, Katrine Pape Huldahl, der afholder webinaret.

På webinaret tages udgangspunkt i de krav, som stilles i udbudsmaterialet på fødevareaftalerne og kommer ind på, hvordan kravene spiller ind på indkøb i aftalerne. Vi berører også klimaberegningsmodeller og de generelle tendenser for bæredygtighed inden for fødevareområdet.
 

”Webinaret om bæredygtigt indkøb af fødevarer i SKI vil både berøre de muligheder, de nuværende fødevareaftaler understøtter i dag, perspektiverne i de kommende genudbud af SKI´s fødevareaftaler og inspiration til, hvor man kan finde oplysninger om en mere klimavenlig adfærd og sammensætning af måltider i de offentlige køkkener,” fortæller Katrine Pape Huldahl.
   

I de kommende måneder følger en webinarrække af ”Små grønne skridt”, hvor vi zoomer ind på bæredygtigheden på en række af SKI´s øvrige aftaleområder.