På webinaret vil vi gennemgå en række af SKIs dynamiske indkøbssystemer og fokusere på hvordan du kan indarbejde bæredygtighed i dine konkrete indkøb.

Eksempelvis kan man anvende mindstekrav eller evaluere på baggrund af grønne elementer, men alt sammen afhænger af systemets juridiske muligheder, kundens behov og markedets modenhed.


Webinaret går i dybden med enkelte aftaler, men principperne bag overvejelserne går igen på andre dynamiske indkøbssystemer.

Efter webinaret har du indsigt i hvor du skal starte, hvis du vil foretage et grønt indkøb på et dynamisk indkøbssystem.