På webinaret får du information om dine muligheder for hurtigt og effektivt at købe ekstern bistand til din institutions udviklingsopgaver inden for særlig it- og managementkonsulenter.

Der vil være fokus på videndeling og erfaringsudveksling om, hvordan man kan sikre et værdiskabende samarbejde med eksterne konsulenter i alle faser af et konsulentprojekt, så institutionen får mest mulig effekt og værdi ud af samarbejdet med og kompetencerne hos eksterne konsulenter i lyset af udviklingsprojekternes formål.

Vi ser frem til dialogen og drøftelserne med jer.