På dette webinar kigger vi nærmere på SKI's konsulentaftaler, og hvad de hver især kan.

Mødet bliver en deep dive gennemgang af aftalernes indhold og vejledningsstrategi til, hvor aftalerne overlapper hinanden og hvordan du vurderer, hvilken aftale, der skal anvendes i den konkrete situation.

Hvem kan deltage

Mødet er for alle, der rådgiver offentlige institutioner om it og ønsker en dybere indsigt i konsulentaftalerne. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen for de kommende møder for rådgivere:
• Grønne krav: Hybridmøde torsdag den 5. september 2024 kl. 10.00
• Hardware aftaler: Onlinemøde tirsdag den 8. oktober 2024 kl. 10.00
• Året 2024 og hvad kan vi forvente i 2025: Fysisk møde ultimo november 2024.