Hvordan synes du aftale 50.90 Fødevarer fungerer? Det vil vi gerne høre om på vores erfamøde i april.

Aftalen har nu været i drift i lidt over 2 år, og det er tid til at gøre status og se på, hvordan vi kan optimere driften og kontraktstyringen på aftalen fremover.

På møderne kan du bl.a.:

  • Udveksle erfaringer omkring brug af fødevareaftalen med andre brugere
  • Høre hvad SKI og Hørkram har arbejdet med i aftaleperioden indtil nu – og hvad der planlægges at arbejde mere med fremover
  • Give input til Hørkrams og SKI’s løbende drift af aftalen
  • Dele tanker, idéer og ønsker til arbejdet med den kommende aftale 50.90 Fødevarer.