For at hjælpe mindre offentlige institutioner godt på vej, har SKI udarbejdet en minivejledning om enkle og effektive indkøb via SKI-aftaler. Med afsæt i vejledningen får du på webinaret information om, hvordan din institution let og effektivt kan købe ind på en række aftaler, som er enkle at anvende, og som kan give mindre institutioner adgang til samme attraktive priser og vilkår som store institutioner.

På webinaret er der bl.a. fokus på følgende aftaler: kopi- og print, computere og it-tilbehør, telefoni, AV-udstyr, møbler, fødevarer, forbrugsartikler og brændstof.

Du får mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Vi ser frem til en god dialog.

 

Målgruppe

Webinaret henvender sig særligt til mindre institutioner uden professionelle indkøbsfunktioner på Børne- og Undervisningsministeriets, Uddannelses- og Forskningsministeriets, Kulturministeriets og Kirkeministeriets områder, herunder bl.a. efterskoler, højskoler, maritime og kulturelle uddannelsesinstitutioner, mindre selvejende kulturinstitutioner, museer mv., samt stifter, provstier og sogne.