På dette webinar kan du se frem til en præsentation af regeringens ambitioner på e-handelsområdet med afsæt i den kommende e-handelsbekendtgørelse, som forventes vedtaget inden udgangen af 2020.

Vi ser også på SKI’s arbejde med at stille opdaterede e-kataloger til rådighed, og SKI’s samlede arbejde med at understøtte e-handel på institutionerne. Endeligt kan du lære af andres erfaringer, når uddannelsesinstitutioner, der allerede har erfaringer med implementering af e-handel, vil gøre os klogere på, hvordan de har grebet det an.

Erfaringer viser, at e-handel bl.a. kan bidrage til at understøtte følgende forhold på institutionerne:

  • Stærkere styring og koordinering af institutionernes decentrale indkøb
  • Fuldt overblik over institutionens indkøbsaftaler
  • Øget anvendelse af indgåede indkøbsaftaler (højere compliance)
  • Bedre sikring af rabatter på indkøbsaftalerne
  • Bedre datakvalitet om institutionens indkøb
  • Korrekt fakturering via automatisk match mellem ordre og faktura.

E-handel kan derfor være et redskab til fortsat effektivisering af processer og forretningsgange på indkøbsområdet.