Til dette webinar får du først en kort introduktion til de muligheder, som det dynamiske indkøbssystem giver og herunder, hvad forskellen er mellem rammeaftaler og dynamisk indkøbssystem.

Du bliver også introduceret til de værktøjer, som SKI stiller til rådighed under det dynamiske indkøbssystem og endeligt vil vi vise, hvordan 02.70 AV-løsninger (DIS) fungerer i praksis, herunder oprettelse af udbudsdokumenter og udbudsprocessen inklusiv spørgsmål/svar, evaluering og håndtering af tildeling/afslag.