Drømmer du om at blive bedre til at lave gode markedsanalyser i forbindelse med jeres udbud, så I kan træffe endnu mere kvalificerede og dataunderstøttede beslutninger?

På dette webinar bliver du introduceret for SKIs markedsanalyseafdelings arbejde med markedsanalyser og får gode råd til, hvordan du bliver bedre til selv at mestre denne disciplin. Du får indblik i analyseprocessen fra a-z med nedslag i f.eks.

  • Scoping af analyserne – hvordan udpeger vi relevante analysetemaer, til- og fravalg

  • Vores analytiske værktøjskasse (dataanalyse, spørgeskema, interview, fokusgrupper mv.)
  • Identifikation og udvælgelse af målgrupper (brugergrupper, indkøbere, aktive/potentielle leverandører, brancheaktører, eksperter mv.)

  • Aktivering af forskellige datakilder (indkøbsdata, omsætnings-/salgs data, udbudsdata, statistik, prisindeks mv.)

  • Analyse af alt lige fra indkøbsbehov-/adfærd, sortiment, bæredygtighedspotentialer, prismekanismer, prisregulering mv.

  • Formidling af analyseresultater


Output af webinaret er inspiration til, hvordan din organisation kan professionalisere og systematisere jeres arbejde med markedsanalyser og sikre et stærkere datagrundlag for jeres beslutninger om kommende udbud.

Målgruppen er f.eks. indkøbschefer, udbudskonsulenter, contract managere, datamedarbejdere og e-handelskonsulenter, der er ansvarlige for eller involveret i arbejdet med markedsanalyser i forbindelse med et udbud.

Webinaret afholdes af markedsanalysechef, Marie Christiansen Krøyer.