Informationsmøder for interesserede hoteller i forbindelse med offentliggørelse af udbuddet af 16.06 Hotelophold
I forbindelse med offentliggørelse holder vi informationsmøder ti steder i landet for interesserede hoteller. Her vil vi fortælle om udbudsforretningen, de væsentligste ændringer siden forrige udbud samt gennemgår processen for elektronisk tilbudsafgivelse. 

Præsentationsmaterialet vil efter mødet blive gjort tilgængeligt i ETHICS. Det er ikke en forudsætning for at afgive tilbud, at man deltager i informationsmødet.

Hvis du allerede nu ved, du ønsker at deltage, skal du sende en e-mail til udbudskonsulent Esben Nygaard Jensen på mail enj@ski.dk senest to dage før det enkelte møde.

Klik her for tilmelding.

Tilmeldingen skal indeholde oplysninger om, hvilket møde du ønsker at deltage i, hvor mange I deltager og alle deltagernes navne, titler og kontaktoplysninger. I er velkomne til at tilmelde op til to personer pr. hotel, men vi forbeholder os retten til at reducere antallet til én person pr. hotel i tilfælde af for mange tilmeldte.