SKI er i gang med at forberede genudbuddet af 50.98 Genbrugshjælpemidler, som udløber i juni 2024. Derfor inviterer vi visitatorer, der har erfaring med produkterne på den nuværende aftale, til at deltage i en række arbejdsgrupper. 

I arbejdsgrupperne vil vi høre om jeres erfaringer, og hvordan vi kan forbedre den nye aftale. Vi vil tage afsæt i kravspecifikationerne og evalueringskriterierne på den nuværende aftale og ud fra dem drøfte, hvordan vi kan skabe det bedst mulige afsæt for genudbuddet.

Vi har inddelt hjælpemidlerne i tre puljer af to møder.
Du tilmelder dig begge møder i puljen her:

7. november hos SKI i Valby og 6. december på Golf Hotel Viborg:
Rollatorer og elscootere (delaftale 1-5) Tilmeld dig her.

8. november hos SKI i Valby og 7. december på Golf Hotel Viborg:
Senge og madrasser (delaftale 6-10) Tilmeld dig her.

9. november hos SKI i Valby og 8. december på Golf Hotel Viborg:
Hjælpemidler til brug ved personlig hygiejne (delaftale 11-16) Tilmeld dig her.

Alle møder er fra kl. 10.00 til kl. 15.30.
Det er en fordel, hvis du og dine kollegaer kan deltage i alle tre puljer, men det er også muligt kun at deltage i en eller to. Hvis du tilmelder dig flere møder, så du skal deltage to eller tre dage i træk, vil SKI sørge for overnatning og forplejning. 

For at sikre plads til den faglige dialog kan der højest deltage 20 personer i hver arbejdsgruppe. SKI kommer til at prioritere så bred en repræsentation fra kommunerne som mulig. Vi giver besked, om du er kommet med i arbejdsgruppen senest den 14. oktober. 

SKI vil senere på året via de kommunale indkøbsfællesskaber invitere til deltagelse i ekspertgruppen. Ekspertgruppen arbejder videre med de anbefalinger og det materiale, vi udarbejder i arbejdsgruppen, og det vil derfor være af stor værdi, hvis flere fra arbejdsgrupperne tilmelder sig ekspertgruppen.