SKI er i gang med et genudbud af den fælleskommunale aftale 50.98 Genbrugshjælpemidler. Udbudsmaterialet har nu været i høring i de kommunale ældre- og handicapråd, og vi åbner nu for tilslutning til aftalen og efterfølgende offentliggør vi udbudsmaterialet. 

Når vi har fået tilbud ind i starten af 2024, skal vi kvalitetsteste de tilbudte hjælpemidler. Her har vi brug for visitatorer, depotmedarbejdere og udbudskonsulenter fra kommunerne.

  • SKI udvælger et antal deltagere til kvalitetsevalueringsgrupper, så tilmeld dig ventelisten herunder.
  • Arrangementet er IKKE udsolgt, men din tilmelding er først gældende, når du får direkte besked fra SKI.

    Vi søger visitatorer(ergo og fysioterapeuter), depotpersonale og enkelte udbudskonsulenter, der har kendskab til de pågældende hjælpemidler og kan deltage på alle tre dage. Vi søger både deltagere, der har været med i ekspertgruppen, og deltagere, der ikke har været en del af udbudsprojektet indtil nu.

    Du får direkte besked fra SKI, når kvalitetsevalueringsgrupperne er fastlagt.