Vejledninger fra andre myndigheder

Her kan du finde links til en række af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledninger om udbudsreglerne. Du kan ligeledes finde et link til Erhvervsstyrelsens vejledning om, hvordan du indgiver en klage til Klagenævnet for Udbud.

Det elektroniske eESPD - Sådan virker det 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en vejledning til ordregivere, der skal oprette et eESPD og til virksomheder, der skal byde på en opgave og dermed udfylde et eESPD.

Det fælles europæiske udbudsdokument​

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en vejledning, der giver en detaljeret gennemgang af indholdet i det fælles europæiske udbudsdokument - ESPD.

Evalueringsmetoder - Praktisk vejledning til offentlige indkøbere ​

I denne vejledning er der fokus på et enkelt emne i den nye udbudslov – reglerne om, at ordregivere skal oplyse evalueringsmetoder i udbudsmaterialet. 

Udbudsloven - Vejledning om udbudsreglerne

Med udbudsloven, som trådte i kraft 1. januar 2016, er der både kommet nye muligheder og mere klare rammer for, hvordan du tilrettelægger et udbud. Vejledningen gennemgår udbudsreglerne ud fra et praktisk perspektiv. Opbygningen af indholdet er udformet, så det kan læses i sin helhed eller anvendes som et opslagsværk.

Udbud med deltagelse af konsortier - Vejledning til ordregivere

Denne vejledning giver ordregivere indblik i muligheden for, at indgå i et konsortium, når de skal byde på en opgave, der er omfattet af udbudsdirektivet. Vejledningen har bl.a. fokus på, hvordan ordregivere i et konsortium styrker konkurrencen og opnår de løsninger, der er bedst til prisen. 

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven

Vejledning er rettet mod virksomheder, der overvejer at etablere et konsortium for sammen at byde på en opgave. Den indeholder retningslinjer for, om et konsortiesamarbejde er lovligt eller ej. 

Vejledning i konsortiedannelse - For små og mellemstore virksomheder

Denne vejledning er målrettet virksomheder (særligt SMV’er), der har besluttet at etablere et konsortium for at byde på en bestemt opgave. Den giver gode råd til, hvordan konsortiet etableres under hensyn til især udbudsreglerne. 

Klagevejledning

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til, hvordan du indgiver en klage til Klagenævnet for Udbud.​​

Hjælp til udbud eller tilbud efter den nye udbudslov

Udbudsloven, der trådte i kraft den 1. januar 2016, giver nye muligheder. Men den rejser naturligvis også nye spørgsmål. Står du overfor at skulle udbyde eller udarbejde et tilbud efter de nye regler, er der hjælp at hente på bedreudbud.dk.

Kontakt SKI

Peter Moesgaard Kring
Chef for Jura og CSR
T . 29 35 98 60​​