På SKI’s aftaler er du med til at bekæmpe klimaforandringer

  • Bidrager med redskaber til håndtering af skiftende vejromstændigheder og rådgiver om bæredygtig omstilling.

Certificeret bæredygtigt træ på 50.55 Kontorartikler, 50.30 Møbler, 05.02 Kontorvarer og 03.13 Møbler

  • Sikrer naturen ved at fremme skovdriften, beskytte områder med høj naturværdi, inddrage fortidsminder, mindske miljøbelastningen og stille strenge krav til anvendelsen af gødning og sprøjtemidler.

Økologisk landbrug på 09.01 Fødevarer​ og 50.90 Fødevarer​

  • Mindsker udledningen af klimagasser og bidrager med løsninger for klimaet eksempelvis via et øget antal græsmarker, der har positiv effekt på CO2-regnskabet.


Verdensmaal_13_klimaindsats_2.png

Kontakt SKI

Katrine Pape Huldahl
Udbudsjurist
T . 26 39 94 60