Alle SKI´s rammeaftaler medvirker til at skabe anstændige jobs og økonomisk vækst

SKI´s CSR-bilag gælder alle aftaler

  • Et bilag til alle SKI´s rammeaftaler, der stiller krav om kædeansvar. 

  • ​Leverandører ska​l opfylde gældende ret, internationale principper og grundlæggende rettigheder om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. 

Arbejdsklasul gælder alle aftaler

  • Arbejdsklausulen i SKI´s CSR-bilag sikrer ansatte, der medvirker til at opfylde en kontrakt i Danmark, løn, arbejdstid og arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for identisk arbejde omfattet af en kollektiv overenskomst.

Fairtrade-produkter på 09.01 Fødevarer, 50.90 Fødevarer​ og 05.02 Kontorvarer

  • Understøtter bøndernes og arbejderes arbejdstagerrettigheder bl.a. ved krav om mindsteløn og bonus ved bæredygtig omstilling.

Certificeret træ på 50.55 Kontorartikler, 50.30 Møbler​, 05.02 Kontorvarer og 03.13 Møbler

  • ​​​Bidrager til socialordninger, beskyttelse og beskæftigelse af lokalbefolkningen bl.a. ved kompensation for udnyttelse af befolkningens viden og ressourcer.

​​

Kontakt SKI

Katrine Pape Huldahl
Udbudsjurist
T . 26 39 94 60