Med SKI’s aftaler er du med til at sikre bæredygtig energi

  • Bæredygtige alternativer med en højere anskaffelsesværdi synliggøres ved at indregne produkternes energieffektivitet over levetiden.
  • Miljøcertificeringerne Energy Star, Svanen og Blauer Engel på bl.a. 50.10 stiller strenge krav til materialesammensætning og energieffektivitet.
Energistyrelsens indkøbsanbefaling følges på alle SKI’s rammeaftaler 
  • Udgør mindstekrav på alle SKI´s rammeaftaler med energiforbrugende produkter (heriblandt computere og tablets) og sikrer et højt niveau af energieffektivitet på alle produkter.
  • ​På 50.62 stilles krav om, at leverandøren skal stille alle data til rådighed, så kundens tildeling kan ske på grundlag af TCO.
  • En stor del af rammeaftalens sortiment har opnået den bedst mulige rangering inden for energieffektivitet. 

Verdensmaal_7_bæredygtig_energi_2.png

Kontakt SKI

Katrine Pape Huldahl
Udbudsjurist
T . 26 39 94 60