Årsdage for offentligt indkøb 2020

Sammen om fremtidens indkøb.
På årsdagene samles godt 600 indkøbs- og udbudsfolk fra alle dele af den offentlige sektor. Hver især arbejder vi med at sikre, at vi i det offentlige kan købe det, vi har brug for – til priser, der giver mest muligt råderum til kerneopgaverne. Og for hver dag stiger krav, ønsker og forventninger til, hvad vi kan løfte med kloge indkøb.

Mens vi fortsat skal sikre et fornuftigt forhold mellem pris og kvalitet og at udbudsloven overholdes, skal vi også have skarpt fokus på varernes bæredygtighed, FN’s verdensmål, arbejdsforhold hos leverandører og underleverandører, økologi, totalomkostninger, forholdene for lokale erhvervsdrivende i konkurrenceudsættelsen, forsyningssikkerhed, markedets muligheder for innovation, varetransportforhold og meget, meget mere. 

Det stiller store krav til os som professionelle, offentlige indkøbere, og betyder, at vi hele tiden skal tænke i nye baner, nye metoder og nye samarbejder. Årsdagene er en oplagt lejlighed til at høre inspirerende oplæg, netværke med fagfæller og komme hjem med gejst, gode ideer og nye kontakter.

​​​​​