Sådan bliver din virksomhed SKI-leverandør

For at blive leverandør på en SKI-aftale, skal du byde ind på en rammeaftale, når vi sender den i EU-udbud.

​Et udbud har flere trin – du kan læse om dem her​

Alle SKI-udbud foregår gennem udbudssystemet ETHICS​​

Sådan holder du dig opdateret

Du skal selv holde øje med vores udbudskalender for se, hvornår der er et relevant udbud at byde ind på. Der findes således ikke en særlig liste, man kan tilmelde sig.

Du kan også holde øje med fx www.udbudsvagten.dk​, der giver overblik over udbud på forskellige områder både fra SKI og andre udbydere.

Hvem kan byde ind på et udbud?

Det er frit for alle virksomheder at byde ind på SKI-udbuddene. Men du bliver kun leverandør på aftalen, hvis din virksomheds tilbud ligger blandt de bedste i udbuddet.

Mindre virksomheder er meget velkomne til at deltage

Hvis du har det sortiment, der passer til aftalen, og hvis du kan levere i tilstrækkelig mængde og kvalitet, kan du sagtens byde ind på et SKI-udbud, selvom du har en mindre virksomhed​. De konkrete krav afhænger af den pågældende rammeaftale, men det kan ofte være en fordel for mindre virksomheder at gå sammen i et konsortium og byde ind samlet på et SKI-udbud. Læs mere om konsortier​. 40 pct.af leverandørerne på vores aftaler har færre end 50 ansatte.

Hvilke virksomheder bliver kvalificeret som SKI-leverandører?

De kvalificerede leverandører har - meget generelt sagt - et godt forhold mellem pris og kvalitet. De har deltaget i udbuddet og indsendt de rigtige dokumenter til aftalt tid. Nogle virksomheder kommer ikke med på rammeaftalen fx på grund af for højt prisniveau, andre falder fra på grund af udfyldningsfejl i tilbudsmaterialet.

Hvad koster det at byde ind?

Det koster ikke noget at byde ind på en rammeaftale, bortset fra de medarbejdertimer din virksomhed skal afsætte til opgaven. Herudover kan der være omkostninger til diverse dokumentation.

Hvis din virksomheds produkter eller ydelser ikke er i udbud

Er din virksomheds produkter eller ydelser ikke i udbud, er du nødt til at vente til, der evt. senere bliver udbudt en rammeaftale på dit område. Det er ikke muligt at blive leverandør til en aftale i drift, medmindre din virksomhed opkøber eller fusionerer med et andet selskab, der er på rammeaftalen.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hvorfor gå i udbud?

Det offentlige skal overholde udbudsreglerne, og det betyder blandt andet, at indkøb eller kontrakter over en vis størrelse (de såkaldte tærskelværdier) er udbudspligtige og skal konkurrenceudsættes. 

Der er med andre ord ikke fri adgang for det offentlige til at købe varer og tjenesteydelser fra det private erhvervsliv, men en pligt til at sende kontrakter over en vis størrelse i udbud. 

ETHICS

SKI's udbudssystem hedder 'ETHICS'.

Du skal bruge systemet, når du skal byde ind på et udbud for at blive leverandør på en SKI-aftale.


Har du brug for en guide til, hvordan du byder ind på et SKI-udbud, kan du downloade denne vejledning.