Mange SMV'er er SKI-leverandører

Har du en lille eller mellemstor virksomhed? Og overvejer du at byde ind på et SKI-udbud? Bliv klogere på, hvordan du er stillet i udbudskonkurrencen og konsortiedannelse.

​I SKI laver vi aftaler, der effektiviserer indkøbet og matcher det offentliges behov. Vores indkøbsaftaler dækker omkring 2 pct. af det samlede indkøb i den offentlige sektor, og vi udbyder typisk kontrakter om standardvarer, hvor der er et etableret og modent marked. Men det er ikke kun store virksomheder, der kan blive SKI-leverandører, og det er en myte, at SMV´er ikke har adgang til rammeaftaler. I stedet er det de mest konkurrencedygtige virksomheder, der får kontrakterne – uafhængigt af deres størrelse. 

Det er afgørende for os at sikre konkurrencen på markedet, både på kort og på lang sigt – det giver de bedste indkøbsaftaler. Vi bruger derfor mange kræfter på at analysere de forskellige markeder. Vi undersøger altid, om der er konkurrencefordele ved at opdele en indkøbsaftale i mindre delaftaler, som kan åbne markedet for mindre, specialiserede virksomheder. Mange af vores godt 40 rammeaftaler er således opdelt i en række mindre delaftaler ligesom der ofte er flere leverandører på aftalerne.

Ud af vores omkring 300 forskellige leverandører har 40 pct. færre end 50 ansatte og 75 pct. færre end 200 ansatte. Der er altså et bredt udvalg af leverandører på tværs af vores aftaler.​

SKI har omkring 300 forskellige leverandører på tværs af rammeaftalerne, heriblandt mange mindre leverandører. Således har godt 20 pct. af leverandørerne færre end 20 ansatte, 40 pct. af leverandørerne færre end 50 ansatte og 75 pct. af leverandørerne har færre end 200 ansatte. Der er altså et bredt felt af leverandører på tværs af vores aftaler.​

Har du det sortiment, der passer til aftalen, og kan du levere i tilstrækkelig mængde og kvalitet, har du også mulighed for at blive leverandør på en af vores rammeaftaler. De konkrete krav afhænger altid af den enkelte rammeaftale.

Konsortier er også en mulighed

Den offentlige sektor har ofte et stort behov for at få løst større projekter og opgaver, hvilket kræver en betydelig kapacitet hos de virksomheder, der skal løse opgaverne. Der skal være leveringssikkerhed på rammeaftalerne – også i tilfælde af flere sammenfaldende og større opgaver/ordrer.

Derfor opfordrer vi ofte SMV´er til at overveje mulighederne for at byde ind på udbuddene som konsortier – fx når kravene til økonomisk formåen eller referencer er større, end hvad din virksomhed selv kan honorere.

Mange mindre virksomheder har gennem tiden haft gode erfaringer med at danne konsortier. De har på den måde fx kunnet leve op til kravene i udbuddet.

Få mere inspiratio​n ​til at danne konsortier i denne vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrels​en.​​​

 ​​​​​

Hold øje med kommende udbud

I udbudskalenderen kan du få et overblik over alle aftaler, SKI udbyder de kommende år.

Alle aftaler har en levetid på maksimalt fire år, før de eventuelt genudbydes. 

Hver gang en aftale udbydes, er det en selvstændig konkurrence blandt eksisterende og potentielle leverandører på markedet.