Kort om de forpligtende aftaler

De forpligtende aftaler bliver udbudt i tæt samarbejde med kommunerne. Og aftalerne er tilegnet kommunerne.

En styregruppe med deltagelse fra KL, SKI og en række kommuner fastlægger, hvilke indkøbsområder der skal udbydes. Det er oftest de standardvarer, alle kommuner bruger, som fx computere, kuglepenne, møbler og printere, der udbydes som forpligtende rammeaftaler.

Aftalerne udformes i tæt samarbejde med kommunerne, som i ekspertgrupper​ drøfter de relevante problemstillinger og kommunernes samlede indkøbsbehov. Der er tilknyttet en projektgruppe til hver enkelt aftale.

Kommunerne forpligter sig til at bruge aftalerne

Kommunerne skal forpligte sig til at bruge aftalerne, inden de sendes i udbud. På den måde ved leverandørerne, hvilken indkøbsvolumen de skal byde på – og det resulterer ofte i skarpere priser. Generelt tilslutter cirka to tredjedele af kommunerne sig på en ny forpligtende aftale. Se en oversigt over antal tilsluttede kommuner på de forpligtende aftaler​.

Kun kommuner, der har tilsluttet sig en aftale i perioden for tilslutning, kan senere bruge den færdige aftale. Tilslutningsper​​ioden varer ca. tre uger. ​

Kun kommuner, der har tilsluttet sig en aftale i perioden for tilslutning, kan senere bruge den færdige aftale. Tilslutningsperioden varer ca. tre uger. Før tilslutningsperioden ligger en høringsperiode, hvor kommunerne kan se det foreløbige udbudsmateriale og kommentere på det.

Andre offentlige organisationer kan også bruge aftalerne

De fælleskommunale forpligtende aftaler er tilegnet kommunerne, men kan også benyttes af andre offentlige organisationer. Det kræver dog, at de tilmelder sig aftalerne samtidig med kommunerne. Dertil kommer, at det kun er kommunerne, der kan deltage i projektgrupperne. 

Statens Indkøb: særlige regler

Når styregruppen for de fælleskommunale forpligtende aftaler beslutter sig for at etablere en aftale, betyder det samtidig, at kommunerne ikke kan bruge en aftale i regi af Statens Indkøb, når den kommunale aftale er trådt i kraft. 

Ligeledes kan statslige organisationer ikke bruge de fælleskommunale forpligtende aftaler, hvis Statens Indkøb har etableret en tilsvarende aftale.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Styregruppe

Styregruppen der bl.a. varetager at sætte den strategiske retning for de fælleskommunale forpligtende aftaler består af følgende medlemmer:
 • Kim Herlev, kommunaldirektør, Fredensborg Kommune
 • Lars Holte, kommunaldirektør, Høje Taastrup Kommune
 • Mads Grønvall, økonomidirektør, Københavns Kommune
 • Anders Brøndum, afdelingsleder, Holbæk Kommune
 • Lau Svendsen-Tune, kommunaldirektør, Vordingborg Kommune
 • Lars Svenningsen, kommunaldirektør, Nyborg Kommune
 • Peter Karm, kommunaldirektør, Haderslev Kommune
 • Anette Juhl Winther, udbuds- og indkøbschef, Aarhus Kommune
 • Klaus Christiansen, direktør for økonomi- & personalestaben/Lasse Jacobsen, kommunaldirektør, Viborg Kommune
 • Leif Johannes Jensen, økonomi- og arbejdsmarkedsdirektør, Hjørring Kommune
 • Christian Roslev, kommunaldirektør, Aalborg Kommune
 • Signe Lynggaard Madsen, adm. direktør, SKI
 • Morten Mandøe, cheføkonom, KL (formand) 

Kontakt SKI

Thomas Ginnerup-Nielsen
Udbudschef
T . 61 67 54 23
Mickey Abben Johansen
Kundechef, Kundeansvarlig
T . 40 23 41 17