Kan SMV’er blive leverandører?

Vi udbyder typisk kontrakter om standardvarer, hvor der er et modent marked. Men det er ikke kun store virksomheder, der kan blive SKI-leverandører, og det er en myte, at SMV´er ikke har adgang til rammeaftaler.​

SKI har omkring 300 forskellige leverandører på kontrakterne, og selv om rammeaftalerne typisk er målrettet de mest modne og konsoliderede markeder, er der generelt mange mindre leverandører på SKI’s aftaler. Således har 40 pct. af leverandørerne færre end 50 ansatte og 75 pct. af leverandørerne har færre end 200 ansatte.​ Der er altså et bredt felt af leverandører på tværs af vores aftaler.

Har du det sortiment, der passer til aftalen, og kan du levere i tilstrækkelig mængde og kvalitet, har du også mulighed for at blive leverandør på en af vores rammeaftaler. De konkrete krav afhænger altid af den enkelte rammeaftale.

Ud af vores omkring 300 forskellige leverandører har 40 pct. færre end 50 ansatte og 75 pct. færre end 200 ansatte. Der er altså et bredt udvalg af leverandører på tværs af vores aftaler.​

Vores kunder har ofte et stort behov for at få løst større projekter og opgaver, hvilket kræver en betydelig ressourceindsats fra de virksomheder, der skal løse opgaverne. Der skal være leveringssikkerhed på rammeaftalerne – også i tilfælde af flere sammenfaldende og større opgaver/ordrer.

Derfor opfordrer vi ofte SMV´er til at byde inde på udbuddene som konsortier – fx når udbuddenes mindstekrav i forhold til økonomisk formåen er større, end hvad din virksomhed selv kan honorere.

Mange mindre virksomheder har gennem tiden haft gode erfaringer med at danne konsortier. De har på den måde fx kunnet leve op til kravene om den ønskede leveringssikkerhed på rammeaftaler med stor volumen.

Få mere inspiratio​n til at danne konsortier i denne vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrels​en.​​​

Vejledningen er i øjeblikket i høring indtil d. 1. september 2017.​