Vis aftale
Type
Status
Anvendes af
Forpligtende aftale
Udbud
Kun tilsluttede
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
01. jul. 2018

Status: Udbudsmaterialet er offentliggjort

Vi har offentliggjort udbuddet af 50.96 Bleer, der gennemføres som et offentligt udbud. Det betyder, at potentielle leverandører nu kan få adgang til udbudsmaterialet og byde ind på aftalen via udbudssystemet ETHICS.

Tilbudsfristen er den 2. marts 2018 kl. 13:00

Informationsmøde for potentielle tilbudsgivere

Vi afholder et informationsmøde for potentielle tilbudsgivere:

Torsdag den 18. januar 2018 kl. 13:00-14:00

Hos SKI

H. C. Hansens Gade 4

 2300 København S.

Sidste frist for tilmelding er den 17. januar 2018 kl. 12:00. Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til udbudskonsulent Henrik Østergaard på: heo@ski.dk.

Hver tilbudsgiver kan maksimalt tilmelde tre personer. Tilmelding skal indeholde navne og titler på deltagerne, samt kontaktoplysninger på den, som forestår tilmeldingen. 

SKI forbeholder sig ret til at reducere antallet af deltagere til to pr. tilbudsgiver, såfremt pladsmæssige hensyn nødvendiggør en begrænsning. 

På mødet vil SKI orientere de interesserede tilbudsgivere om udbuddet samt gennemgå, hvorledes tilbuddet gennemføres elektronisk.

Informationsmødet er et orienteringsmøde, hvor SKI vil afgive oplysninger og informationer om udbuddet og processen for gennemførelse heraf. Der vil ikke være mulighed for at stille spørgsmål til selve udbuddet på mødet.  

Der udarbejdes ikke et referat af informationsmødet. Præsentationsmaterialet vil efter informationsmødet blive gjort tilgængeligt på ETHICS, men det er ikke en del af udbudsmaterialet. Det er således kun vejledende og ikke bindende.

Det er ikke en forudsætning for at afgive tilbud, at tilbudsgiverne deltager i informationsmødet.

Kort om aftalen

Den kommende aftale 50.96 Bleer er det første udbud fra SKI, der er underlagt servicelovens §112. Det stiller en række krav til processen for udarbejdelsen af aftalen bl.a. inddragelse af brugerrepræsentanter. Hvordan dette er foregået, kan du læse mere om længere nede på siden.

Aftalen omfatter et sortiment inden for de to områder:

 • Bleer med bevilling
 • Bleer til børneinstitutioner og dagplejere

Hvert område vil for hver kommune fungere som én delaftale med én leverandør.

Det kan du købe på aftalen

I skemaet nedenfor finder du et overblik over de produktkategorier, som hver delaftale omfatter.

Delaftale 1 - Bleer med bevillingDelaftale 2-6 - Bleer til børneinstitutioner og dagplejere
 • ​Indlæg/bind til kvinder
 • Herrebind
 • Buksebleer
 • Bæltebleer
 • Tapebleer
 • Åbne bleer
 • Fikseringstrusser/underbukser
 • Underlag/stiklagner
 • Bleer til børn
 • Buksebleer
 • Tapebleer

 

I udarbejdelsen af aftalen har den kommunale projektgruppe haft fokus på at sikre, at leverandørerne kan byde ind med et bredt og dybt sortiment. Derfor vil leverandørerne kunne tilbyde supplerende produkter og øvrige produkter i et frivilligt sortiment, der ligger ud over det obligatoriske sortiment.

Derudover har fagpersoner fra repræsentanter i projektgruppen været med til at udarbejde kravspecifikationen. Derved har vi sikret, at kvaliteten af produkterne lever op til det, kommunerne allerede kender fra egne aftaler.

Et tredje fokusområde er, at leverandørernes online bevillingssystemer skal kunne behandle personfølsomme oplysninger i overensstemmelse med persondatalovens regler. 

Om delaftale 1

På delaftale 1 – Bleer med bevilling har kommunen i sin tilslutningsaftale valgt mellem tre forskellige modeller for tildeling. Modellen er afgørende for, hvem der skal være leverandør i din kommune .

De tre tildelingsmodeller er:

 • Model A – Direkte tildeling
 • Model B – Tildeling på baggrund af kvalitetstest
 • Model C – Tildeling på baggrund af kvalitetsafprøvning

Der kan således samlet set være op til tre leverandører på delaftalen, men hver kommune vil alene skulle samarbejde med én leverandør.

Ifølge serviceloven har borgere med bevilling fra kommunen frit leverandørvalg. Det betyder, at den enkelte borger frit kan vælge en anden leverandør end den, som kommunen indgår aftale med. Det er der taget højde for i forhold til kommunernes forpligtelse. Vælger nogle af kommunens borgere med bevilling at udnytte det fri leverandørvalg, gælder kommunens aftageforpligtigelse derfor ikke den pågældende borger.


Om delaftale 2-6

Delaftale 2-6 – Bleer til børneinstitutioner og dagplejere vil blive opdelt i fem geografiske områder, med én leverandør pr. område. På denne måde åbnes der op for, at også små og mellemstore virksomheder kan byde ind.

Sådan er brugerinddragelsen sikret

For at opfylde servicelovens krav til brugerinddragelse har SKI i løbet af efteråret været i dialog med Kontinensforeningen, der desværre ikke havde mulighed for at udpege repræsentanter. I stedet har vi haft et godt møde med repræsentanter for brugerne fra en privat gruppe af borgere og Prostatakræftforeningen PROPA.

Repræsentanterne har på brugernes vegne bidraget med deres input til, hvilke krav SKI og kommunerne kan stille til produkterne og herunder de omkringliggende serviceydelser, der knytter sig til leveringen.

Brugerrepræsentanternes tilbagemeldinger efter mødet var meget positive, og vi har aftalt, at de modtager samme høringsmateriale som kommunerne, så der opretholdes en fortsat dialog.

SKI har ligeledes været i kontakt med Danske Handicaporganisationer, som har udtrykt tilfredshed med den af SKI valgte proces. 


Særlig proces grundet servicelovens §112

Den kommende aftale 50.96 Bleer er det første udbud fra SKI, der er underlagt servicelovens §112. Det forpligter bl.a. kommunerne til at foretage høring i de kommunalt nedsatte ældre- og handicapråd jf. retssikkerhedslovens § 37a, stk. 2 og retssikkerhedslovens § 30. Desuden stiller det en række krav til processen for udarbejdelsen af aftalen bl.a. inddragelse af brugerrepræsentanter. Hvordan brugerrepræsentanter er inddraget, kan du læse mere om længere nede på siden.

Ændringer i udbudsmaterialet efter høring

Høringen i kommunerne blev gennemført i maj måned, og vi har på den baggrund foretaget justeringer i aftaledokumenterne. Det tilpassede materiale vedr. delaftale 1 – Bleer med bevilling har efterfølgende været i høring i kommunernes ældre- og handicapråd.

Materialet er blevet taget godt i mod i rådene. Høringssvarene herfra har ikke givet anledning til ændringer i udbudsmaterialet. De har dog påpeget forhold, der er beskrevet andre steder i materialet og forhold, som ligger uden for udbudsmaterialets rammer.

Høringssvarene fra den kommunale høring er fortsat tilgængelige i ETHICS

Kommunal projektgruppe

Den kommunale projektgruppe, der er med til at udvikle udbuddet består af repræsentanter fra:

 • Frederikssund Kommune, Hørsholm Kommune, Ballerup Kommune (IN: Indkøbsfællesskab Nordsjælland)
 • Hvidovre Kommune, Vallensbæk Kommune, Tårnby Kommune (Vestegnens indkøbsforum)
 • Kolding Kommune (KomUdbud)
 • Kerteminde Kommune (Fællesindkøb Fyn)
 • Næstved Kommune, Stevns Kommune, Kalundborg Kommune (FUS: Fællesudbud Sjælland)
 • Rudersdal Kommune (Spar 5)
 • Skanderborg Kommune (Jysk Fællesindkøb)
 • Vejen Kommune, Billund Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb)
 • Aabenraa Kommune (Sydjysk Udbuds Samarbejde)
 • Københavns Kommune

Ikrafttrædelse

Aftalen forventes at træde i kraft den 1. juli 2018.

UDBUDSKALENDER
Maj 2016Udbud opstart
For ældre-og handicapråd den 7. august 2017Høringsperiode starter
For ældre- og handicapråd 6. oktober 2017Høringsperiode udløber
20. november 2017Tilslutningsperiode starter
19. december 2017Tilslutningsperiode udløber
Forventet 15. januar 2018Offentliggørelse af udbudsmateriale
2. marts 2018 kl. 13.00Tilbudsfrist
Juli 2018Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Billede
Henrik Østergaard
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Henrik Østergaard
Email
heo@ski.dk
Telefon
51 71 76 49
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00