Vis aftale
Type
Status
Anvendes af
Forpligtende aftale
Implementering
Kun tilsluttede
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
Ingen

Status: Fire virksomheder tildeles på 50.80 Vejsalt

Vi har afsluttet evalueringen af de indkomne tilbud på den kommende forpligtende aftale på vejsalt. Fire virksomheder tildeles og skal levere vejsalt til de tilsluttede kommuner de næste fire år.

Kontrakterne er underskrevet med de vindende leverandører, og vi går nu i gang med at implementere aftalen, så den er klar til brug fra den 12. september 2017.

Kort om aftalen

50.80 Vejsalt er et genudbud af den eksisterende forpligtende aftale på området. Den minder om den nuværende aftale, da bl.a. projektgruppen har udtrykt tilfredshed med denne.
I udviklingen af udbuddet har den kommunale projektgruppe haft fokus på, at der skal være en høj grad af leveringssikkerhed og optimal konkurrence.

For at imødekomme dette, er de tilsluttede kommuner opdelt ud fra den ønskede salttype og geografiske placering. Det medfører flere områder end på den eksisterende aftale, men den enkelte kommune vil kun skulle forholde sig til én aftaleleverandør.

Kommunerne opdeles i 9 områder og 18 grupper

I skemaet nedenfor får du et overblik over, hvilke leverandører der skal levere den enkelte salttype til kommunerne i det enkelte område.

Område

Gruppe

Salttype

Leverandør

Fyn ​ ​

1.1

Havsalt

GC Rieber Salt A/S

1.2

Stensalt

GC Rieber Salt A/S

1.3

Vakuumsalt

Akzo Nobel Industrial Chemicals BV

Hovedstaden ​

2.1

Havsalt

Dansk Vejsalt A/S

2.2

Stensalt

Dansk Vejsalt A/S

Midtjylland ​

3.1

Havsalt

GC Rieber Salt A/S

3.2

Vakuumsalt

Akzo Nobel Industrial Chemicals BV

Nordjylland

4.1

Vakuumsalt

Akzo Nobel Industrial Chemicals BV

Nordsjælland ​

5.1

Havsalt

GC Rieber Salt A/S

5.2

Stensalt

GC Rieber Salt A/S

Vestjylland ​

6.1

Havsalt

Dansk Vejsalt A/S

6.2

Vakuumsalt

Akzo Nobel Industrial Chemicals BV

Vestsjælland ​

7.1

Havsalt

Dansk Vejsalt A/S

7.2

Stensalt

Azelis Denmark A/S

Østjylland ​ ​

8.1

Havsalt

GC Rieber Salt A/S

8.2

Stensalt

GC Rieber Salt A/S

8.3

Vakuumsalt

Akzo Nobel Industrial Chemicals BV

Østsjælland

9.1

Havsalt

GC Rieber Salt A/S

 

Se et kort over den geografiske opdeling her.

 

Det bliver billigere at købe salt

De økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af tildelingskriteriet pris er identificeret for hver af de 18 grupper.

Vi har benchmarket priserne på den eksisterende aftale op mod de tilbudte priser på den kommende aftale. Analysen viser, at priserne samlet set vil være ca. 11 pct. lavere i forhold til den eksisterende aftale. Det svarer til en samlet besparelse på omkring 23 mio. kr. i aftalens løbetid. I alt knap 6 mio. kr. årligt.
Der opnås følgende besparelse for pr. salttype:

Salttype

Besparelse

Havsalt

16,2 %

Stensalt

10,9 %

Vakuumsalt

-2,5 %

 

Ikrafttrædelse

De endelige aftaler træder i kraft den 12. september 2017, hvor den eksisterende aftale udløber, eller på det alternative tidspunkt, som den enkelte kommune har angivet i forbindelse med tilslutningen.

Projektgruppen

Den kommunale projektgruppe, der er med til at udvikle udbuddet, består af repræsentanter fra:

  • Faaborg-Midtfyn Kommune, Kerteminde Kommune (Fællesindkøb Fyn)
  • Gladsaxe Kommune og Gentofte Kommune (Spar 5)
  • Halsnæs Kommune, Hørsholm Kommune, Fredensborg Kommune (IN: Indkøbsfællesskab Nordsjælland)
  • Hvidovre Kommune (Vestegnens Indkøbsforum)
  • Lejre Kommune, Roskilde Kommune (FUS: Fællesudbud Sjælland)
  • Middelfart Kommune, Fredericia Kommune (KomUdbud)
  • Vejen Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb)
  • Viborg Kommune (Jysk Fællesindkøb)
  • Assens Kommune
  • Københavns Kommune
UDBUDSKALENDER
23. januar 2017Høringsperiode starter
13. februar 2017Høringsperiode udløber
20. februar 2017Tilslutningsperiode starter
13. marts 2017Tilslutningsperiode udløber
1. april 2017Offentliggørelse af udbudsmateriale
1. april 2017Udbudsbekendtgørelse
28. april 2017 kl. 13.00Tilbudsfrist
13. juni 2017Forventet tildeling
Medio september 2017Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Billede
Anders Münter
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Anders Münter
Email
am@ski.dk
Telefon
29 41 25 15​
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00