Vis aftale
Type
Status
Anvendes af
Forpligtende aftale
Udbud
Kun tilsluttede
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
01. mar. 2018

Status: Udbudsmaterialet er offentliggjort

Vi har offentliggjort udbuddet af 50.75 Elevatorservice, der gennemføres som et offentligt udbud. Det betyder, at potentielle leverandører nu kan få adgang til udbudsmaterialet og byde ind på aftalen via udbudssystemet ETHICS.

Tilbudsfristen er den 15. december 2017 kl. 13:00

SKI afholder informationsmøde for alle potentielle leverandører tirsdag d. 28. november 2017 kl. 12:30-14:30.

Kort om aftalen

Den kommende aftale på 50.75 Elevatorservice kommer i store træk til at minde om den eksisterende aftale, da projektgruppen, der er tilknyttet udbuddet, har udtrykt tilfredshed med den. I alt har 59 kommuner og 4 øvrige offentlige organisationer tilsluttet sig aftalen.

Som noget nyt giver den kommende aftale mulighed for frit at vælge mellem lovpligtige eftersyn og alarmovervågning eller en kombination af begge.

Vi forventer, at aftalen bliver opdelt i delaftaler efter geografi, med en eneleverandør på hver af disse delaftaler af hensyn til forsyningssikkerheden.

Opdelingen vil i så tilfælde ske efter følgende princip:

Antal tilsluttede elevatorerAntal delaftalerAntal delaftaler som en leverandør maksimalt kan vinde
0 - 2.00011
2.001 – 3.00022
3.001 – 4.50032
4.501 – 6.00042
6.001 -  7.50053
7.501 – 9.00063

 

Hver delaftale udbydes som en rammeaftale med fire leverandører; en primær leverandør, samt tre sekundære leverandører pr. delaftale. De sekundære leverandører kommer kun i spil via miniudbud, ved behov for moderniseringer på eksisterende elevatorer. Tilbuddene evalueres på baggrund af tildelingskriteriet ”pris”.

Forventet sortiment

Sortimentet dækker:

 • Vedligeholdelses- og reparationsarbejder (ved tilkald)
 • Modernisering (ved miniudbud)
 • Opstartsydelser
 • Lovpligtige eftersyn (serviceabonnement)
 • Alarmovervågning / døgnservice / udrykning

De tilsluttede organisationer vil selv kunne vælge mellem lovpligtige eftersyn og alarmovervågning.

Derudover bliver det muligt at genudsætte konkurrencen via miniudbud mellem de tildelte leverandører ved modernisering.

Hvilke stamdata skal angives ved tilslutning

  • Lokation: Adresse, postnr., by
  • Fabrikat (model)
  • Elevatornummer/serienummer
  • Opstillings-år
  • Type: Person, gods, lift
  • Personantal og lasteevne
  • Drivmiddel (Tov/hydraulik)
  • Antal stop (etager)
  • Antal lovpligtige eftersyn
  • Ønskes flere eftersyn?
  • Dato for overgang til leverandør
  • Alarmtype
  • Står elevatoren indenfor eller udenfor
  • Er elevatoren offentlig tilgængelig

Ændringer i udbudsmaterialet efter høring

På baggrund af høringen har vi foretaget en række mindre rettelser, ændringer, præciseringer, m.m. Dette fremgår af høringssvarene, som er tilgængelige i ETHICS.

Der er tilføjet en beskrivelse vedr. prissætningen af lovpligtige eftersyn for de kunder, der tilslutter sig aftalen efter aftalens ikrafttrædelse. Prissætningen vil også være gældende for de ekstra elevatorer, der tilføjes aftalen efter ikrafttrædelsen af de organisationer, som har tilsluttet sig aftalen i tilslutningsperioden.

Tilslutning og ikrafttrædelse

Den kommunale tilslutning er afholdt. Kun de kommuner, der har tilsluttet sig i tilslutningsperioden, kan bruge aftalen, når den efter planen træder i kraft til marts 2018.

Alle SKI’s ikke-kommunale kunder kan tilslutte sig aftalen efter ikrafttrædelse.

Perioden for den efterfølgende tilslutningsperiode for ikke-kommunale kunder vil blive fastlagt på baggrund af det samlede antal tilsluttede elevatorer. Hvorvidt det bliver  6, 12 eller 18 måneder er  afhængigt af om den estimerede volumen af de efterfølgende tilsluttede elevatorer er henholdsvis:

 • Over 10 pct. af den tilsluttede volumen (lig med 6 måneder)
 • Ca. 10 pct af den tilsluttede volumen (lig med 12 måneder)
 • Under 10 pct. af den tilsluttede volumen (lig med 18 måneder).

Projektgruppen

Projektgruppen, der skal være med til at udvikle udbuddet, består af repræsentanter fra:

 • Roskilde Kommune (FUS: Fællesudbuds Sjælland)
 • Ikast-Brande Kommune (KomUdbud)
 • Lyngby-Taarbæk Kommune (Spar5)
 • Hjørring Kommune (Fællesindkøb Nord)
 • Københavns Kommune
 • Region Sjælland
 • Region Nordjylland
 • Region Midtjylland
 • BaneDanmark
 • Københavns Lufthavne, CPH

Forventet ikrafttrædelse
Vi forventer, at aftalen vil være klar til brug marts 2018.

UDBUDSKALENDER
December 2016Udbud opstart
11. august 2017Høringsperiode starter
1. september 2017Høringsperiode udløber
4. oktober 2017Tilslutningsperiode starter
1. november 2017Tilslutningsperiode udløber
20. november 2017Offentliggørelse af udbudsmateriale
15. december 2017Tilbudsfrist
Marts 2018Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Billede
Christoffer Bangild
Beskrivelse
Juniorkonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Christoffer Bangild
Email
cb@ski.dk
Telefon
42 30 13 18
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00