Vis aftale
Type
Status
Anvendes af
Forpligtende aftale
Udbud
Kun tilsluttede
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
01. jan. 2018

Status: Vi evaluerer de indkomne tilbud

Efter udbud med forhandling evaluerer vi nu de indkomne tilbud. Vi forventer at tildele kontrakten i november, og aftalen kan således fortsat træde i kraft den 1. januar 2018, hvor staten og de kommuner der er tilsluttet med tiltrædelse 1. januar 2018 skal begynde at bruge aftalen. 

Kort om aftalen

Den nye forpligtende aftale på AV-udstyr vil i forhold til den nuværende aftale få et bredere sortiment, der forventes at kunne møde en større del af de tilsluttede organisationers behov, samt en mere enkel aftalestruktur uden delaftaler. Aftalen kommer til at skulle indgå i Statens Indkøbsprogram, og derfor skal den dække både statslige og kommunale institutioners behov for indkøb af AV-udstyr til såvel skoleområdet som administration.

Der vil blive indgået kontrakt med tre leverandører på aftalen. Leverandør nr. 1 vil blive benyttet ved direkte tildeling op til en beløbsgrænse, som den enkelte kommune selv definerer ved tilslutning til aftalen. Beløbsgrænsen for de statslige institutioner bliver fastsat i samråd med staten.

Hvis du kommer i en situation, hvor dit indkøb overstiger den fastsatte beløbsgrænse, vil du skulle genåbne konkurrencen ved et miniudbud mellem de tre leverandører på aftalen. Miniudbud skal også bruges, hvis du har skærpede krav til produkterne eller leveringsvilkårene.

Leveringsvilkår samt øvrige vilkår vil i store træk svare til den nuværende aftale 50.70 Interaktive tavler og AV-udstyr. Dog vil der ikke blive stillet krav om en fast årlig nedregulering af prisen. Til gengæld vil der blive stillet krav om fast halvårlig prisjustering af udstyr i forhold til dollarkursen.

Sortiment

For at skabe bredde i sortimentet vil tilbudsgiverne skulle byde ind med et obligatorisk sortiment og et frivilligt sortiment. Du skal købe ind på det obligatoriske sortiment hos leverandør nr. 1 ved direkte træk på aftalen. Hvis du skal købe ind på det frivillige sortiment, skal du i miniudbud med alle tre leverandører. 

Produktkategorier i sortimentet

Sortimentet forventes at omfatte følgende kategorier:

 • Interaktive tavler
 • Interaktive projektorer
 • Projektorer
 • Skærme, forskellige teknologier og anvendelsesområder
 • Videokonferenceudstyr (low entry)
 • Lydudstyr
 • Mikrofoner

Hertil kommer diverse tilbehør og services, såsom beslag, software, montering, serviceaftaler mm.

Ændringer i udbudsmaterialet efter høring

På baggrund af høringen har vi foretaget mindre justeringer i aftaledokumenterne, sortimentet og kravspecifikationerne.

Projektgruppen

Den kommunale projektgruppe, der er med til at udvikle udbuddet, består af repræsentanter fra:

 • Billund Kommune, Varde Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb)
 • Furesø Kommune, Frederikssund Kommune (IN: Indkøbsfællesskab Nordsjælland)
 • Faaborg-Midtfyn Kommune (Fællesindkøb Fyn)
 • Holbæk Kommune (FUS: Fællesudbud Sjælland)
 • Rebild Kommune (JYFI: Jysk Fællesindkøb)
 • Aarhus Kommune (KomUdbud)
 • Københavns Kommune

Statslig ekspertgruppe

For at sikre at aftalen også dækker statens behov for AV-udstyr, er der nedsat en statslig ekspertgruppe, der foruden den kommunale projektgruppe bistår med udarbejdelse af sortiment, kravspecifikationer og leveringsvilkår.

Den statslige ekspertgruppe består af repræsentanter fra:

 • Uddannelses- og Forskningsministeriet (Departementet)
 • NaturErhvervsstyrelsen (Miljø- og Fødevareministeriet) 
 • Styrelsen for It og Læring (Undervisningsministeriet)
 • Vejdirektoratet (Transport- og Bygningsministeriet) 
 • Banedanmark (Transport- og Bygningsministeriet) 
 • Statens Serum Institut (Sundhedsministeriet)
 • Arbejdstilsynet (Beskæftigelsesministeriet) 
 • Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Rigspolitiet (Justitsministeriet) 
 • Skat (Skatteministeriet)

Forventet ikrafttrædelse

Aftalen forventes at træde i kraft den 1. januar 2018. 

UDBUDSKALENDER
August 2016Udbud opstart
15. februar 2017Høringsperiode starter
14. marts 2017Høringsperiode udløber
30. marts 2017Tilslutningsperiode starter
27. april 2017Tilslutningsperiode udløber
8. maj 2017Offentliggørelse af udbudsmateriale
9. oktober 2017Tilbudsfrist
November 2017Forventet tildeling
Januar 2018Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Billede
Susanne Taarnehøj
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Susanne Taarnehøj
Email
st@ski.dk
Telefon
51 72 31 55
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00