Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Forpligtende aftale
Udbudsforberedelse
Kun tilsluttede
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
Ingen

Status: Der er åbent for tilslutning

Vi har åbnet for tilslutning til den forpligtende aftale 50.62 Værktøj, befæstelse, VVS og lyskilder. Det betyder, at du nu har mulighed for at tilslutte din kommune eller anden offentlige organisation til aftalen. Sammen med 50.61 Byggevarer er aftalerne lavet til at skulle dække kommunernes behov for varer til vedligeholdelsesopgaver uanset, om det er de tekniske afdelinger eller børnehaven, der skal have løst en opgave. Der er åbent for tilslutning til begge aftaler i samme periode.

Du tilslutter din kommune eller organisation ved at udfylde og indsende tilslutningsaftalen, der er tilgængelig i udbudssystemet ETHICS.

Du kan også downloade en trin-for-trin vejledning til, hvordan du opretter en bruger og finder tilslutningsaftalen i ETHICS

Grænsen for leveringsgebyr er ændret i løbet af tilslutningsperioden

Vi har efter aftale med den kommunale projektgruppe valgt at efterkomme et generelt ønske om, at ændre på grænserne for leveringsgebyr på aftalen.  

Grænserne for leveringsgebyret på 50.62 Værktøj, VVS, befæstelse og lyskilder bliver derfor ændret til:

​Værdi af indkøb
​Leveringsgebyr
​Op til 300 kr.
​100 kr.
​Over 300 kr.
​0 kr


Ovenstående ændring indarbejdes i den endelige rammeaftale, som bliver offentliggjort i forbindelse med offentliggørelsen af udbuddet. Det vil således ikke fremgå af tilslutningsmaterialet, der pt. er tilgængeligt i ETHICS.

Bemærk, at leveringsgebyret på 50.61 Byggevarer fastholdes. Det vil sige at det fortsat er 100 kr. på alle køb.

Ændringer i udbudsmaterialet efter høring

På baggrund af høringen har vi foretaget justeringer i aftaledokumenterne, sortimentet og kravspecifikationerne. Ændringerne fremgår af høringssvarene i ETHICS.

Se eller gense skype-møde om aftalen 

Den 6. april afholdte vi et informationsmøde om aftalen og tilslutningen via Skype. Du kan se eller gense mødet her

Grundet tekniske problemer på dagen, går mødet først rigtig i gang 5 min. inde i videoen.

Kort om aftalen

Den forpligtende aftale 50.62 Værktøj, befæstelse, VVS og lyskilder skal sammen med den forpligtende aftale 50.61 Byggevarer dække kommunernes behov for varer til vedligeholdelsesopgaver uanset, om det er de tekniske afdelinger eller børnehaven, der skal have løst en opgave.
 

Aftalen kommer til at bestå af de to delaftaler:

  • Delaftale 1: Værktøj, befæstelse og VVS
  • Delaftale 2. Lyskilder
Der vil være tale om et bredt udvalg af varer inden for hver produktkategori på hver af delaftalerne, og  én leverandør pr. delaftale.

Da flere kommuner har indkøbsaftaler inden for nogle af de udbudte områder i sortimentet, vil der ved tilslutning til aftalen være mulighed for at undtage sig enkelte produktgrupper.

På aftalen vil det være muligt at handle via e-katalog, punch-out og webshop.

Der tages højde for dobbeltforpligtelse

I det endelige udbudsmateriale indarbejder vi (bilag VIII – Retningslinjer for kundens tildeling) et afsnit, som sikrer, at man har mulighed for at have to aftaler med samme produkter, og at der er retningslinjer for forpligtelsen på disse aftaler. Dermed undgår tilsluttede organisationer at blive ramt af en evt. dobbelt forpligtelse.

Tilslutning og forventet ikrafttrædelse

Du kan tilslutte din kommune fra den 23. marts til den 30. april 2018. Kun hvis din kommune tilslutter sig aftalen i denne periode, kan du bruge aftalen, når den efter planen træder i kraft Q4 2018. 

Ikke-kommunale kunder kan både tilslutte sig i tilslutningsperioden eller efter rammeaftalerne er trådt i kraft og 18 måneder frem.


Projektgruppen

Den kommunale projektgruppe består af faglige repræsentanter fra:

  • Frederikssund Kommune, Helsingør Kommune (IN: Indkøbsfællesskab Nordsjælland)
  • Middelfart Kommune, Odense Kommune (KomUdbud)
  • Varde Kommune, Vejen Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb)
  • Faaborg-Midtfyn Kommune (Fællesindkøb Fyn)
  • Køge Kommune, Roskilde Kommune (FUS: Fællesudbud Sjælland)
  • Gentofte Kommune (Spar 5)
  • Skive Kommune (Jysk Fællesindkøb)
  • Københavns Kommune
UDBUDSKALENDER
November 2016Udbud opstart
11. september 2017Høringsperiode starter
2. oktober 2017Høringsperiode udløber
23. marts 2018Tilslutningsperiode starter
30. april 2018Tilslutningsperiode udløber
Forventet primo maj 2018Offentliggørelse af udbudsmateriale
Q4 2018Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Billede
Preben Svenstrup
Beskrivelse
Konsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Preben Svenstrup
Email
psv@ski.dk
Telefon
51 77 93 71
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00