Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Forpligtende aftale
Udbud
Kun tilsluttede
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse

Status: Delaftale 1: Værktøj, befæstelse og VVS overgår til udbud med forhandling

Vores gennemgang af de indkomne tilbud på delaftale 1: Værktøj, befæstelse og VVS viser desværre, at alle de indkomne tilbud er ukonditionsmæssige. Det vil sige, at ingen af tilbuddene overholder de krav, der er stillet i udbudsmaterialet. Som følge heraf overgår udbuddet, i henhold til udbudsloven, til ”udbud med forhandling”. Tilbudsgiverne får dermed mulighed for at revidere deres tilbud.

For delaftale 2 lyskilder har vi fået 4 konditionsmæssige tilbud, og dermed kører evalueringen på denne delaftale som planlagt.

Vi forventer, at delaftale 1 er klar til drift med udgangen af december 2018, og delaftale 2 er klar til drift med udgangen af november 2018.

Kort om aftalen


Den forpligtende aftale 50.62 Værktøj, befæstelse, VVS og lyskilder skal sammen med den forpligtende aftale 50.61 Byggevarer dække kommunernes behov for varer til vedligeholdelsesopgaver uanset, om det er de tekniske afdelinger eller børnehaven, der skal have løst en opgave.

Samlet set for begge aftaler er der opnået en tilslutningssum på 640 mio. kr., der fordeler sig på 83 offentlige kunder. Heraf er 66 kommuner og 2 øvrige offentlige organisationer tilsluttet delaftale 1, mens 75 kommuner og 5 øvrige offentlige organisationer på delaftale 2. Dertil kommer, at ikke-kommunale organisationer fortsat har mulighed for at tilslutte sig aftalen. Det kan de indtil 18 måneder efter rammeaftalens ikrafttræden.

Aftalen består af de to delaftaler:

  • Delaftale 1: Værktøj, befæstelse og VVS
  • Delaftale 2. Lyskilder
Der vil være tale om et bredt udvalg af varer inden for hver produktkategori på hver af delaftalerne, og  én leverandør pr. delaftale.

På aftalen vil det være muligt at handle via e-katalog, punch-out og webshop. 

Der tages højde for dobbeltforpligtelse

I det endelige udbudsmateriale indarbejder vi (bilag VIII – Retningslinjer for kundens tildeling) et afsnit, som sikrer, at man har mulighed for at have to aftaler med samme produkter, og at der er retningslinjer for forpligtelsen på disse aftaler. Dermed undgår tilsluttede organisationer at blive ramt af en evt. dobbelt forpligtelse.

Se eller gense skype-møde om aftalen 

Den 6. april afholdte vi et informationsmøde om aftalen og tilslutningen via Skype. Du kan se eller gense mødet her

Grundet tekniske problemer på dagen, går mødet først rigtig i gang 5 min. inde i videoen.

Forventet ikrafttrædelse

Aftalen forventes at træde i kraft Q4 2018. 

Ikke-kommunale kunder kan  tilslutte sig aftalen, efter den er trådt i kraft og 18 måneder frem.

Projektgruppen

Den kommunale projektgruppe består af faglige repræsentanter fra:

  • Frederikssund Kommune, Helsingør Kommune (IN: Indkøbsfællesskab Nordsjælland)
  • Middelfart Kommune, Odense Kommune (KomUdbud)
  • Varde Kommune, Vejen Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb)
  • Faaborg-Midtfyn Kommune (Fællesindkøb Fyn)
  • Køge Kommune, Roskilde Kommune (FUS: Fællesudbud Sjælland)
  • Gentofte Kommune (Spar 5)
  • Skive Kommune (Jysk Fællesindkøb)
  • Københavns Kommune
UDBUDSKALENDER
November 2016Udbud opstart
11. september 2017Høringsperiode starter
2. oktober 2017Høringsperiode udløber
23. marts 2018Tilslutningsperiode starter
4. maj 2018Tilslutningsperiode udløber
19. maj 2018Offentliggørelse af udbudsmateriale
15. juni 2018 kl. 13.00Tilbudsfrist
Medio august 2018Tildeling
Delaftale 1: december 2018 / Delaftale 2: november 2018Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Anvendelse - udbud
Billede
Preben Svenstrup
Beskrivelse
Konsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Preben Svenstrup
Email
psv@ski.dk
Telefon
51 77 93 71
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00