Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Forpligtende aftale
Udbudsforberedelse
Kun tilsluttede
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
Ingen

Status: Der er åbent for tilslutning

Vi har åbnet for tilslutning til den forpligtende aftale 50.61 Byggevarer. Det betyder, at du nu har mulighed for at tilslutte din kommune eller anden offentlige organisation til aftalen. Sammen med 50.62 Værktøj, befæstelse, VVS og lyskilder er aftalerne lavet til at skulle dække kommunernes behov for varer til vedligeholdelsesopgaver uanset, om det er de tekniske afdelinger eller børnehaven, der skal have løst en opgave. Der er åbent for tilslutning til begge aftaler i samme periode.

Du tilslutter din kommune eller organisation ved at udfylde og indsende tilslutningsaftalen, der er tilgængelig i udbudssystemet ETHICS.

Du kan også downloade en trin-for-trin vejledning til, hvordan du opretter en bruger og finder tilslutningsaftalen i ETHICS

Ændringer i udbudsmaterialet efter høring

På baggrund af høringen har vi foretaget justeringer i aftaledokumenterne, sortimentet og kravspecifikationerne. Ændringerne fremgår af høringssvarene i ETHICS.

Se eller gense skype-møde om aftalen 

Den 6. april afholdte vi et informationsmøde om aftalen og tilslutningen via Skype. Du kan se eller gense mødet her

Grundet tekniske problemer på dagen, går mødet først rigtig i gang 5 min. inde i videoen.

Kort om aftalen

Den forpligtende aftale 50.61 Byggevarer skal sammen med den forpligtende aftale 50.62 Værktøj, befæstelse, VVS og lyskilder dække din kommune behov for varer til vedligeholdelsesopgaver uanset, om det er de tekniske afdelinger eller børnehaven, der skal have løst en opgave.

Sortimentet på denne aftale omfatter de fleste af de traditionelle varegrupper såsom træ, isolering, cement, værktøj, skruer osv.

Det er tanken, at leverandøren skal tilbyde sit samlede sortiment inden for disse varegrupper, hvilket også medfører, at der i et vist omfang vil være produktsammenfald med 50.62. Derfor vil der blive opsat regler for, hvornår den enkelte rammeaftale skal anvendes.

Den forpligtende aftale 50.61 Byggevarer bliver regionsopdelt og kommer til at bestå af fem delaftaler:

 • Delaftale 1: Byggevarer – Nordjylland
 • Delaftale 2: Byggevarer – Midtjylland
 • Delaftale 3: Byggevarer – Sydjylland og Fyn
 • Delaftale 4: Byggevarer – Storkøbenhavn
 • Delaftale 5: Byggevarer – Sjælland (excl. Storkøbenhavn), Lolland-Falster og Bornholm

Aftalen bygges op, så den enktelt tilsluttede organisation får én primær leverandør og nogle sekundære leverandører rangeret i en kaskade. Den primære leverandør findes pr. geografiske region, aftalen er delt op i, men din organisation kan selv vælge mellem to udpegningsmodeller, som er afgørende for rækkefølgen af de sekundære leverandører.

Sådan styrer udpegningsmodeller leverandørfordelingen

Ved tilslutning til aftalen kan den enkelte organisation vælge mellem to udpegningsmodeller. Den valgte udpegningsmodel er afgørende for, hvordan de sekundære leverandører placeres i kaskaden.

Model 1 er ”SKI-kaskaden”, det vil sige at placeringen af de øvrige leverandører følger SKI’s evaluering af de indkomne tilbud pr. delaftale.

Model 2 er en TCO-model. Vælger din organisation denne model, skal I som udgangspunkt lave en TCO-udpegning pr. indkøbsenhed, men I kan også vælge at lave TCO-beregninger på baggrund af klynger. Klyngerne kan dannes ud fra:

 • Lokation qua postnummer
 • Ensartet indkøbsbehov
 • Geografisk nærhed

Vælger din organisation at gøre det, vil der være en kaskadefordeling af de sekundære leverandører pr. klynge på baggrund af en TCO-beregning. Og på den måde får I indflydelse på udpegningen af de sekundære leverandører.

I figuren nedenfor kan du se, hvordan levernadørene fordeles i de to kaskader.

Overblik over udpegningsmodellerne

Klynger skal angives ved tilslutningen

Ved tilslutning til aftalen skal din organisation tage stilling til, hvilken af de to modeller der skal være afgørende for de sekundære leverandører på aftalen. Vælger din organisation TCO-modellen, skal I ved tilslutningen angive de klynger, der skal laves beregninger for.

Der tages højde for dobbeltforpligtelse

I det endelige udbudsmateriale indarbejder vi (bilag VIII – Retningslinjer for kundens tildeling) et afsnit, som sikrer, at man har mulighed for at have to aftaler med samme produkter, og at der er retningslinjer for forpligtelsen på disse aftaler. Dermed undgår tilsluttede organisationer at blive ramt af en evt. dobbelt forpligtelse.

Tilslutning og forventet ikrafttrædelse

Du kan tilslutte din kommune fra den 23. marts til den 30. april 2018. Kun hvis din kommune tilslutter sig aftalen i denne periode, kan du bruge aftalen, når den efter planen træder i kraft Q4 2018. 

Alle ikke-kommunale organisationer kan også tilslutte sig aftalen i tilslutningsperioden. I denne periode kan organisationen vælge mellem de to udpegningsmodeller på lige fod med kommunerne. Ikke-kommunale organisationer har dog også mulighed for at tilslutte sig aftalen efter den er trådt i kraft og 18 mdr frem. I sidstnævnte tilfælde kan der dog ikke vælges mellem udpegningsmodellerne. Her vil det være Model 1 - SKI-kaskaden (se mere i rammeaftalens bilag VIII - tilgængeligt i ETHICS).

Projektgruppen

Den kommunale projektgruppe består af faglige repræsentanter fra:

 • Frederikssund Kommune, Helsingør Kommune (IN: Indkøbsfællesskab Nordsjælland)
 • Middelfart Kommune, Odense Kommune (KomUdbud)
 • Varde Kommune, Vejen Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb)
 • Faaborg-Midtfyn Kommune (Fællesindkøb Fyn)
 • Køge Kommune, Roskilde Kommune (FUS: Fællesudbud Sjælland)
 • Gentofte Kommune (Spar 5)
 • Skive Kommune (Jysk Fællesindkøb)
 • Københavns Kommune
UDBUDSKALENDER
November 2016Udbud opstart
11. september 2017Høringsperiode starter
2. oktober 2017Høringsperiode udløber
23. marts 2018Tilslutningsperiode starter
30. april 2018Tilslutningsperiode udløber
Forventet primo maj 2018Offentliggørelse af udbudsmateriale
Q4 2018Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Billede
Preben Svenstrup
Beskrivelse
Konsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Preben Svenstrup
Email
psv@ski.dk
Telefon
51 77 93 71
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00