Vis aftale
Type
Status
Anvendes af
Forpligtende aftale
Udbud
Kun tilsluttede
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
01. jan. 2018

Status: Standstill er udløbet og vi underskriver kontrakterne

Vi har afsluttet evalueringen af de indkomne tilbud på genudbuddet af den forpligtende rammeaftale 50.48 Tele og data. Rammeaftalen består af to delaftaler. Delaftale 1 dækker de 80 kommuner og en række organisationer, der har tilsluttet sig aftalen. Delaftale 2 dækker staten.

Evalueringen viser, at TDC har givet det mest konkurrencedygtige tilbud på både delaftale 1 og delaftale 2. TDC er derfor blevet tildelt som hovedleverandør på begge delaftaler, mens Telenor er blevet tildelt som standby-leverandør på delaftalerne.

Standstill udløb den 23. oktober, og vi underskriver nu kontrakterne med TDC og Telenor. Herefter modtager alle tilsluttede kunder deres individuelle rammeaftale.

Den kommende aftale forventes at træde i kraft den 1. januar 2018, hvor staten samt 12 af de 80 tilsluttede kommuner og en række øvrige organisationer tiltræder aftalen. De øvrige kommuner tiltræder aftalen drypvis herefter.

Kort om aftalen

Aftalen består af to delaftaler med samme sortiment - en kommunal delaftale samt en statslig delaftale, hvor TDC bliver hovedleverandør på begge og Telenor standby-leverandør. Aftalerne anslås at have en værdi på knap 1,2 mia. kr. samlet set og udgør ca. 5 pct. af det samlede telemarked. De indkomne tilbud er evalueret på pris (60%) og dækning (40%).

Aftalen er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra de kommende brugere i kommunerne og staten, hvilket betyder, at aftalens sortiment og vilkår afspejler kommunernes og statens indkøbsbehov.

Det kan du købe på aftalen

Sortimentet på den kommende aftale omfatter i store træk de samme kategorier og varegrupper som den nuværende kommunale og den nuværende statslige aftale.

Telefoniydelser:

 • Fastnettelefoni
 • Mobiltelefoni
 • Mobilt bredbånd

Telefonivarer:

 • Mobiltelefoner (terminaler) inkl. mobiltilbehør
 • Mobile modemmer

Aftalen afspejler den teknologiske udvikling, bl.a. i forhold til WiFi Calling og VoLTE. Desuden er der taget højde for lovgivningsmæssige ændringer, herunder er den nye EU-forordning om data roaming indarbejdet i abonnementerne, således at det er muligt at købe mobilabonnementer, hvor der er data i udlandet inkluderet, samt mobilabonnementer der udelukkende kan anvendes nationalt.

Konkurrencedygtige priser og vilkår samt bedre dækning

Den nye aftale 50.48 Tele og data vurderes at være særdeles attraktiv for de tilsluttede kunder.

Sammenlignet med den eksisterende fælleskommunale aftale fra 2014, som 65 kommuner er tilsluttet, er der sket et fald i priserne. Det er særligt på områderne fastnettelefoni, mobilt bredbånd samt telefonivarer (fx mobiltelefoner og tilbehør), at det med den nye aftale er lykkes at opnå bedre priser. Priserne på mobiltelefoni er som forventet steget som følge af den generelle udvikling på markedet, men besparelserne på de øvrige områder betyder, at der samlet set er tale om et prisfald og dermed en besparelse for SKI’s kunder.

I forhold til den eksisterende aftale er der på den nye aftale endnu flere lokationer med garanteret indendørs dækning. På den eksisterende aftale er 98,4 pct. af de lokationer, hvor kommunerne ønskede indendørs dækning, garanteret, mens det på den nye aftale er 99,1 pct. af lokationerne, hvor kommunerne ønskede indendørs dækning, at TDC nu garanterer denne dækning.

Ud over ovenstående prisfordele samt dækningsfordele er der i aftalen indbygget flere håndtag til kontraktstyring i kontrakten, end på den eksisterende 50.48-aftale, fx i relation til manglende eller fejlbehæftet fakturering, hvilket er et vigtigt værktøj for kunderne blandt andet i forbindelse med compliance-opfølgning på aftalen.

Center for Cybersikkerhed har desuden været med til at udforme aftalen for at sikre, at gældende sikkerhedskrav overholdes.

Projektgruppe

Den kommunale projektgruppe, der skal være med til at udvikle udbuddet, er nedsat og består af repræsentanter fra:

 • Brønderslev Kommune, Jammerbugt Kommune, Thisted Kommune Vesthimmerlands Kommune (Fællesindkøb Nord)
 • Herning kommune, Ikast-Brande Kommune, Odense Kommune, Randers Kommune, Svendborg Kommune (KomUdbud)
 • Næstved Kommune, Slagelse Kommune, Stevns Kommune (FUS: Fællesudbud Sjælland
 • Frederikssund Kommune, Furesø Kommune (IN: Indkøbsfællesskab Nordsjælland)
 • Haderslev Kommune (Sydjysk Udbuds Samarbejde)
 • Varde Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb)
 • Norddjurs Kommune (Jysk Fællesindkøb)
 • Faaborg-Midtfyn Kommune (Fællesindkøb Fyn)
 • Gentofte Kommune (Spar 5)
 • Københavns Kommune

Statslig ekspertgruppe

For at sikre at aftalen også dækker statens behov for tele og data, er der nedsat en statslig ekspertgruppe, der foruden den kommunale projektgruppe bistår med udarbejdelse af sortiment, kravspecifikationer og udvalgte kontraktvilkår.

Den statslige ekspertgruppe består af repræsentanter fra:

 • Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
 • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
 • Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Rigspolitiet (Justitsministeriet)
 • Miljø- og Fødevareministeriet
 • Beskæftigelsesministeriet
 • Udenrigsministeriet
 • Forsvarsministeriet
 • Skatteministeriet
 • Statsministeriet

Ikrafttrædelse

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2018.

UDBUDSKALENDER
Oktober 2016Udbud opstart
18. april 2017Høringsperiode starter
5. maj 2017Høringsperiode udløber
24. maj 2017Tilslutningsperiode starter
21. juni 2017Tilslutningsperiode udløber
3. juli 2017Offentliggørelse af udbudsmateriale
3. juli 2017Udbudsbekendtgørelse
18. september 2017 kl. 13.00Tilbudsfrist
11. oktober 2017Forventet tildeling
Januar 2018Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Billede
Marie Jepsen
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Marie Jepsen
Email
mj@ski.dk
Telefon
20 80 47 12
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00