Vis aftale
Type
Status
Anvendes af
Forpligtende aftale
Udbudsforberedelse
Kun tilsluttede
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
01. jan. 2018
Ingen

Status: Der er åbent for tilslutning

Vi har åbnet for tilslutning til den kommende forpligtende aftale 50.47 Internetforbindelser. Det betyder, at du nu har mulighed for at tilslutte din kommune, region eller anden offentlige organisation til aftalen.

Øvrige offentlige organisationer kan frit anvende aftalen, efter den træder i kraft og behøver derfor ikke at tilslutte sig aftalen forinden. 

Du tilslutter din kommune, region eller organisation ved at udfylde og indsende tilslutningsaftalen, der er tilgængelig i udbudssystemet ETHICS.

Du kan også downloade en trin-for-trin vejledning til, hvordan du opretter en bruger og finder tilslutningsaftalen i ETHICS. 

Særlige opmærksomhedspunkter i forbindelse med tilslutning

Hvis du vælger at tilslutte din kommune eller region, skal du angive, hvilke adresser der skal omfattes af aftalen om internet til hjemmearbejdspladser, internet til mindre arbejdspladser (hvor antallet af arbejdspladser med computere ikke overstiger to) samt internet til private adresser med henblik på, at den offentlige myndighed midlertidigt kan servicere borgere fx i forbindelse med et sygdomsforløb.

Der skal angives følgende adresseoplysninger:

 • Gadenavn og nummer (evt. inkl. etage)
 • Postnummer

Informationerne indtastes i et Excel-ark, som du finder sammen med tilslutningsmaterialet i ETHICS.

Da aftalen kommer til at indgå i Statens Indkøbsprogram, skal staten ligeledes angive ovenstående informationer.

Ændringer i udbudsmaterialet efter høring

På baggrund af høringen har vi foretaget mindre justeringer i aftaledokumenterne, sortimentet og kravspecifikationerne. Ændringerne fremgår af dokumentet Høringssvar i ETHICS.

Kort om aftalen

Den kommende forpligtende aftale 50.47 Internetforbindelser skal erstatte SKI's eksisterende aftale 02.11 Internetforbindelser samt Statens Indkøbs eksisterende aftale for hjemmearbejdspladser. De to aftaler har trods de forskellige titler et stort funktionelt overlap og sammenhæng.

Den nuværende internetaftale (02.11) har et sortimentet, der består af internet til hjemmearbejdspladser, internet til mindre arbejdspladser, hvor antallet af arbejdspladser med computere ikke overstiger to, samt internet til private adresser med henblik på, at den offentlige myndighed midlertidigt kan servicere borgere fx i forbindelse med et sygdomsforløb.

I forbindelse med genudbuddet af 02.11 Internetforbindelser blev det besluttet, at aftalen skal udgøre en af de 16 aftaler i Statens Indkøbsprogram, som SKI skal aftaledække. Derfor skal genudbuddet gennemføres således, at den nye aftale kan træde i kraft 1. januar 2018. Det skyldes, at statens tilsvarende aftale (Hjemmearbejdspladser) udløber den 31. december 2017.

Det kan du købe på aftalen

Den kommende aftale bliver en eneleverandøraftale med direkte tildeling og tilbuddene vil blive evalueret på pris. Leverandøren kan tilbyde forskellige teknologier til opkobling af hjemmearbejdspladser herunder eksempelvis kobber, fiber og coax samt trådløst/radiobaseret (eksempelvis 4G/LTE, 5G, Wimax eller lignende). Der skal leveres maksimal båndbredde på en given adresse jf. Tjekditnet.dk eller en tilsvarende offentlig støttet portal.

Ud over selve internetforbindelsen er der en række tillægsydelser knyttet til rammeaftalen:

 • Udvidet serviceaftale omfattende support og fejlfinding inden for 24 timer
 • Fast statisk IP-adresse
 • Installation på medarbejderens adresse af tekniker
 • Straksleverance
 • Konfigurationsændring i CPE
 • MPLS (frivilligt sortiment)

En fælles statslig og kommunal projektgruppe

Da aftalen både skal dække det statslige og kommunale behov for internetforbindelser, er der nedsat en fælles projektgruppe. Den består af:

 • Furesø Kommune, Frederikssund Kommune (Indkøbsfællesskab Nordsjælland)
 • Arbejdstilsynet (Beskæftigelsesministeriet)
 • Nyborg Kommune (Fællesindkøb Fyn)
 • Viborg Kommune (Jysk fællesindkøb)
 • Miljø- og Fødevareministeriet
 • Statens It (Finansministeriet)
 • Rigspolitiet (Justitsministeriet)
 • SKAT (Skatteministeriet)
 • Københavns Kommune
 • Statsministeriet
 • Forsvarsministeriet

Tilslutning og ikrafttrædelse

Du kan tilslutte din kommune eller region fra den 12 september til den 3. oktober 2017. Kun hvis din kommune eller region tilslutter sig aftalen i denne periode, kan du bruge aftalen, når den efter planen træder i kraft den 1. januar 2018. 

Staten er automatisk forpligtet til aftalen. Øvrige offentlige organisationer kan frit anvende aftalen, efter den træder i kraft og behøver derfor ikke at tilslutte sig aftalen forinden. 

UDBUDSKALENDER
Januar 2017Udbud opstart
8. august 2017Høringsperiode starter
28. august 2017Høringsperiode udløber
12. september 2017Tilslutningsperiode starter
Forventes 3. oktober 2017Tilslutningsperiode udløber
Forventes oktober 2017Offentliggørelse af udbudsmateriale
1. januar 2018Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Billede
Niels Munch
Beskrivelse
Teamleder, Udbudsansvarlig
Navn
Niels Munch
Email
nmu@ski.dk
Telefon
40 49 16 06
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00