Vis aftale
Type
Status
Anvendes af
Forpligtende aftale
Udbud
Kun tilsluttede
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
01. jan. 2018

Status: Udbudsmaterialet er offentliggjort

Vi har offentliggjort udbuddet af 50.47 Internetforbindelser, der gennemføres som et offentligt udbud. Det betyder, at potentielle leverandører nu kan få adgang til udbudsmaterialet og byde ind på aftalen via udbudssystemet ETHICS.

Tilbudsfristen er forlænget med 10 dage til den 20. november 2017 kl. 13:00.

Kort om aftalen

28 kommuner, 4 regioner og 2 øvrige offentlige organisationer har tilsluttet sig den kommende forpligtende aftale 50.47 Internetforbindelser. Aftalen skal erstatte SKI's eksisterende aftale 02.11 Internetforbindelser samt Statens Indkøbs eksisterende aftale for hjemmearbejdspladser. De to aftaler har trods de forskellige titler et stort funktionelt overlap og sammenhæng.

Den nuværende internetaftale (02.11) har et sortimentet, der består af internet til hjemmearbejdspladser, internet til mindre arbejdspladser, hvor antallet af arbejdspladser med computere ikke overstiger to, samt internet til private adresser med henblik på, at den offentlige myndighed midlertidigt kan servicere borgere fx i forbindelse med et sygdomsforløb.

I forbindelse med genudbuddet af 02.11 Internetforbindelser blev det besluttet, at aftalen skal udgøre en af de 16 aftaler i Statens Indkøbsprogram, som SKI skal aftaledække. Derfor skal genudbuddet gennemføres således, at den nye aftale kan træde i kraft 1. januar 2018. Det skyldes, at statens tilsvarende aftale (Hjemmearbejdspladser) udløber den 31. december 2017.

Det kan du købe på aftalen

Den kommende aftale bliver en eneleverandøraftale med direkte tildeling og tilbuddene vil blive evalueret på pris. Til forskel fra nuværende aftaler vil 50.47 Internetforbindelser blive opdelt på to delaftaler, hvor tilbudsgiverne på delaftale 1 (bredbånd) kan tilbyde forskellige teknologier til opkobling af hjemmearbejdspladser herunder eksempelvis kobber, fiber og coax, mens de på delaftale 2 (trådløs) kan tilbyde forskellige trådløse/radiobaserede teknologier til opkobling af hjemmearbejdspladser herunder eksempelvis 4G/LTE, 5G Wimax eller lignende. 

Der skal leveres maksimal båndbredde på en given adresse jf. Tjekditnet.dk eller en tilsvarende offentlig støttet portal.

Ud over selve internetforbindelsen er der en række tillægsydelser knyttet til rammeaftalen:

 • Udvidet serviceaftale omfattende support og fejlfinding inden for 24 timer
 • Fast statisk IP-adresse
 • Installation på medarbejderens adresse af tekniker
 • Straksleverance
 • Konfigurationsændring i CPE
 • MPLS (frivilligt sortiment)

En fælles statslig og kommunal projektgruppe

Da aftalen både skal dække det statslige og kommunale behov for internetforbindelser, er der nedsat en fælles projektgruppe. Den består af:

 • Furesø Kommune, Frederikssund Kommune (Indkøbsfællesskab Nordsjælland)
 • Arbejdstilsynet (Beskæftigelsesministeriet)
 • Nyborg Kommune (Fællesindkøb Fyn)
 • Viborg Kommune (Jysk fællesindkøb)
 • Miljø- og Fødevareministeriet
 • Statens It (Finansministeriet)
 • Rigspolitiet (Justitsministeriet)
 • SKAT (Skatteministeriet)
 • Københavns Kommune
 • Statsministeriet
 • Forsvarsministeriet

Ikrafttrædelse

Aftalen forventes at træde i kraft den 1. januar 2018. 

UDBUDSKALENDER
Januar 2017Udbud opstart
8. august 2017Høringsperiode starter
28. august 2017Høringsperiode udløber
12. september 2017Tilslutningsperiode starter
3. oktober 2017Tilslutningsperiode udløber
12. oktober 2017Offentliggørelse af udbudsmateriale
20. november 2017 kl. 13:00Tilbudsfrist
1. januar 2018Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Billede
Niels Munch
Beskrivelse
Teamleder, Udbudsansvarlig
Navn
Niels Munch
Email
nmu@ski.dk
Telefon
40 49 16 06
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00